piątek, 30 września 2022

Newsroom

M/S Obligacji Korporacyjnych FIZ zebrał 5,9 mln zł

msd | 04 lutego 2022
W ostatniej ofercie na podstawie aktualnego prospektu fundusz Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ pozyskał od inwestorów 5,88 mln zł, kończąc cały cykl 10 emisji z 34,2 mln zł wpływów.

W zakończonej 31 stycznia publicznej ofercie udział wzięło 12 inwestorów, co daje średnio 490 tys. zł zapisu na każdego z nich. To znacznie więcej niż poprzednich emisjach, gdy przeciętny zapis wahał się między 25 a 199 tys. zł, ze średnią na poziomie 114 tys. zł.

Warta 5,88 mln zł emisja była ostatnią, którą M/S OK FIZ mógł uplasować na podstawie prospektu z kwietnia 2021 r. W sumie z 10 publicznych ofert pozyskał od inwestorów 34,2 mln zł wobec wstępnie szacowanych 200 mln zł.

W połowie stycznia fundusz zmienił statut, tak by do stycznia 2025 r. móc zaoferować 30 kolejnych serii certyfikatów inwestycyjnych w ramach ofert publicznych na podstawie prospektu. Zgodnie z nową treścią statutu, najbliższa emisja mogłaby zostać przeprowadzona jeszcze w tym miesiącu, aczkolwiek fundusz na razie nie posiada nowego prospektu. 

Na koniec stycznia M/S OK FIZ miał 118,2 mln zł aktywów netto, notując 2,57 proc. rocznej stopy zwrotu przy średniej w grupie na poziomie minus 1,15 proc.

W pierwszej połowie stycznia doszło do zmian na stanowisku zarządzającego funduszem M/S. Piotra Ludwiczaka zastąpił Jakub Krawczyk, wcześniej związany między innymi z Ipopemą TFI oraz Skarbcem TFI.

Więcej wiadomości kategorii Emisje