piątek, 05 czerwca 2020

Newsroom

Marcin Halicki nie jest już prezesem Brastera

msd | 06 sierpnia 2019
Prezesa odwołała rada nadzorcza, komunikat bieżący nie wyjaśnia przyczyn decyzji. Do zarządu weszła natomiast Agnieszka Byszek.

Wcześniej, we wrześniu ub.r. z pełnienia członków zarządu zrezygnowały dwie inne osoby (powołane zaledwie w maju 2018 r.).

Marcin Halicki został powołany na prezesa spółki w kwietniu 2017 r. na trzyletnią kadencję.

W maju minął termin zapadalności obligacji o wartości 10,5 mln zł, pochodzących z publicznej emisji, ale spółka doszła do porozumienia z obligatariuszami i termin spłaty obligacji przesunięto na listopad 2020 r.

Więcej wiadomości o Braster S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje