sobota, 15 sierpnia 2020

Newsroom

Marka chce ponownej zmiany układu zawartego z obligatariuszami

msd | 07 lipca 2020
Białostocki sąd otworzył wobec firmy pożyczkowej postępowanie o zmianę układu częściowego zawartego w 2017 r. i zmienionego w 2019 r.

„Przesłanką otwarcia postępowania o zmianę układu częściowego (…) było wykazanie trwałego zmniejszenia dochodu z przedsiębiorstwa dłużnika po zatwierdzeniu układu.” – poinformowała Marka.

Wniosek o otwarcie postępowania o zmianę układu Marka złożyła jeszcze w marcu. Spółka informowała wówczas, że wciąż chce spłacić obligatariuszy w pełni, lecz przy zawieszeniu płatności do końca 2020 r. oraz zmniejszeniu wysokości poszczególnych rat w latach 2021-2023.

Obowiązujące na razie warunki układu zakładają, że Marka odda obligatariuszom 100 proc. zaległego kapitału wraz z odsetkami w ratach płatnych do 2029 r.

Zawarty z wierzycielami układ ma charakter częściowy i dotyczy 10 serii obligacji o łącznej wartości nominalnej 18,7 mln zł, w tym dwóch emisji publicznych o łącznej wartości 3,08 mln zł. Do tej pory Marka wypłaciła obligatariuszom sześć rat (w tym cztery w ramach zmienionego układu) o łącznej wartości 4,36 mln zł, na co składało się 3,35 mln zł kapitału plus odsetki.

Ostatnią ratę Marka przekazał obligatariuszom tydzień temu. Do właścicieli pochodzących z emisji publicznej papierów serii H1 trafiło 674 tys. zł, w tym 500 tys. zł kapitału. Łącznie obligatariusze serii H1 zostali już rozliczeni w 67,5 proc. 

W I kwartale tego roku Marka miała 2 mln zł straty netto. Na koniec marca spółka raportowała 32,4 mln zł zobowiązań przy ledwie 8,2 mln zł aktywów. 

Więcej wiadomości o Marka S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje