czwartek, 09 lipca 2020

Newsroom

Marka spłaciła część emisji publicznej w ramach układu

msd | 30 grudnia 2019
W ramach płatności układowej firma pożyczkowa przekazała 687,8 tys. zł na spłatę 525 tys. zł nominału obligacji i 162,8 tys. zł odsetek od nich.

Z 525 tys. zł spłaconego kapitału 375 tys. zł trafi na częściowy wykup wartych 2 mln zł obligacji serii H1, które pochodzą z oferty publicznej. Następne płatności układowe wobec właścicieli papierów serii H1 Marka ma zrealizować także na koniec marca, czerwca, września i grudnia przyszłego roku, czym całkowicie rozliczy się z obligatariuszami tej serii.

Zawarty z wierzycielami układ ma charakter częściowy i dotyczy 10 serii obligacji o łącznej wartości nominalnej 18,7 mln zł (w tym dwóch emisji publicznych o łącznej wartości 3,08 mln zł). 

Spółka zobowiązała się oddać obligatariuszom 100 proc. zaległego nominału wraz z odsetkami. Zależnie od serii, ostatnia płatność – według wydłużonego niedawno harmonogramu – nastąpić ma w marcu 2029 r. Spłata papierów serii H1 i H2, która pochodzą z ofert publicznych, zakończyć się ma odpowiednio w grudniu 2020 r. oraz czerwcu 2021 r. Pierwotnie obie serie miały wygasać jeszcze w 2017 r.

Do tej pory Marka przekazała obligatariuszom cztery raty układowe o łącznej wartości 3,06 mln zł, z czego spłata kapitału stanowiła 2,38 mln zł.

Po trzech kwartałach tego roku firma pożyczkowa miała 5,4 mln zł straty netto. Jej aktywa to 4,7 mln zł przy 32,2 mln zł zobowiązań.

Więcej wiadomości o Marka S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje