piątek, 30 października 2020

Newsroom

Wierzyciele Marki zgodzili się na zmianę treści układu

msd | 09 października 2020
Firma pożyczkowa wciąż ma spłacić całość obligacyjnych zobowiązań do 2029 r. włącznie, ale przy zawieszeniu tegorocznych rat oraz zmniejszeniu tych zaplanowanych na lata 2021-2023.

Wierzyciele Marki po raz drugi zgodzili się na zmianę układu częściowego obejmującego obligacyjne zobowiązania spółki. Zasadniczo spłacie wciąż ma podlegać 100 proc. kapitału i odsetek do końca marca 2029 r., ale przy wstrzymaniu płatności zaplanowanych do grudnia tego roku oraz zmniejszeniu wysokości rat przypadających na lata 2021-2023.

Za zgodą na zmianę treści układu oddano głosy z wierzytelności wartych 3,82 mln zł. Głosowy przeciwko oddano z 74 tys. zł wierzytelności.

Zatwierdzenie zmiany układu wymaga jeszcze zgody sądu. Posiedzenie w tej sprawie odbędzie się 30 października.

30 września Marka nie zapłaciła 683 tys. zł raty układowej tytułem spłaty części kapitału i odsetek od pochodzących z ofert publicznych obligacji serii H1 i H2. Brak przekazania siódmej raty układowej (piątej raty zmienionego układu) spółka tłumaczyła sytuacją epidemiologiczną oraz nowymi regulacjami dla rynku pożyczkowego.

Zawarty z wierzycielami układ ma charakter częściowy i dotyczy 10 serii obligacji o łącznej wartości nominalnej 18,7 mln zł, w tym dwóch emisji publicznych o łącznej wartości 3,08 mln zł. Do tej pory Marka wypłaciła obligatariuszom sześć rat (w tym cztery w ramach zmienionego układu) o łącznej wartości 4,36 mln zł, na co składało się 3,35 mln zł kapitału plus odsetki.

Na koniec czerwca tego roku Marka miała 28,2 mln zł ujemnych kapitałów własnych.

Więcej wiadomości o Marka S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje