piątek, 04 grudnia 2020

Newsroom

Sąd zatwierdził zmianę układu Marki

msd | 30 października 2020
To już druga zmiana harmonogramu płatności rat układowych wobec obligatariuszy firmy pożyczkowej.

Zasadniczo nowe warunki spłaty obligacyjnych zobowiązań wciąż zakładają pełne rozliczenie do 2029 r., ale przy zawieszeniu tegorocznych rat oraz zmniejszeniu tych zaplanowanych na lata 2021-2023.

Decyzję sądu poprzedziła zgoda wierzycieli na zmianę warunków układu.

30 września Marce minął termin płatności układowej na kwotę 683 tys. zł, która obejmowała część kapitału i odsetki od papierów serii H1 i H2, pochodzących z publicznych ofert. Brak płatności spółka tłumaczyła sytuacją epidemiologiczną i nowymi regulacjami dla rynku pożyczkowego.

Układ zawarty pomiędzy Marką i jej wierzycielami ma charakter częściowy i dotyczy 10 serii obligacji o łącznej wartości nominalnej 18,7 mln zł, w tym dwóch emisji (w sumie 3,08 mln zł). Do tej pory Marka wypłaciła obligatariuszom sześć rat o łącznej wartości 4,36 mln zł, na co składało się 3,35 mln zł kapitału plus odsetki.

Więcej wiadomości o Marka S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje