czwartek, 26 kwietnia 2018

Newsroom

Marka chce spłacić obligatariuszy w latach 2019-2025

msd | 09 lutego 2017
W ramach restrukturyzacji firma pożyczkowa chce odroczyć spłatę należności głównej i odsetek od obligacji. Nie przewiduje natomiast redukcji zobowiązań.

Proponowany przez Markę układ ma objąć tylko wierzytelności wynikające z obligacji. Chodzi o papiery warte nominalnie 18,66 mln zł z terminami spłaty w latach 2017-2019. Złożony w sądzie plan restrukturyzacyjny w ramach przyspieszonego postępowania układowego zakłada spłatę papierów dłużnych w całości, ale proces ten miałby się rozpocząć dopiero w marcu 2019 r. i trwać sześć kolejnych lat.

Ogółem przed Marką spłata 10 serii obligacji, z czego siedem z nich to papiery zabezpieczone na wierzytelnościach. O harmonogramie spłat decydować ma natomiast kolejność ustanowionych zabezpieczeń.

Pierwsze płatności dla właścicieli pochodzących z emisji obligacji serii H1 i H2 trafić miałyby odpowiednio we wrześniu 2019 r. i marcu 2020 r. Warte 2 mln zł papiery serii H1 Marka chce spłacić w trzech ratach, zaś seria H2 wykupiona miałaby zostać w formie dwóch płatności. Najdłużej – cztery lata – potrwałby natomiast wykup wartej 11 mln zł serii N.

Ograniczenie układu do obligacji oznacza, że postępowaniem restrukturyzacyjnym nie będą objęte zaciągnięte przez Markę kredyty (1,7 mln zł na koniec listopada ub.r.) oraz pożyczki (8,3 mln zł). Te ostatnie w większości zawarto z osobami i podmiotami powiązanymi. Terminy ich spłaty – po zawarciu grudniowych aneksów – przesunięto na lata 2025-2029.

Całkowite zobowiązania Marki na koniec listopada wynosić miały 30,59 mln zł. Nadzorca podkreśla, że spółka reguluje zobowiązania z 60-dniowym opóźnieniem. Dotyczy to też zobowiązań publicznoprawnych (składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy), których wysokość „budzi zaniepokojenie” nadzorcy.

Sporządzony przez doradcę restrukturyzacyjnego plan opiera się głównie na cięciu kosztów i poprawie ściągalności pożyczek. Nadzorca sądowy wskazuje na ryzyka dla realizacji planu restrukturyzacyjnego, ale – co warte podkreślenia – nie wymienia wśród nich możliwości wprowadzenia kolejnych niekorzystnych zmian w prawie, które tym razem proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości. 

Więcej wiadomości o Marka S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje