poniedziałek, 23 września 2019

Newsroom

Marka ponownie chce zmian w układzie

msd | 16 maja 2019
Firma pożyczkowa złożyła do białostockiego sądu wniosek o zmianę harmonogramu płatności układowych. Obligatariusze byliby spłacani o cztery lata dłużej, do 2029 r.

Spółka podtrzymuje chęć spłaty całości nominału i odsetek wobec obligatariuszy, ale chce dostać na to więcej czasu niż dotychczas. 

Mając na uwadze obecną sytuację ekonomiczną Spółki, zmiana układu w zakresie harmonogramu spłat polega na zmniejszeniu o ok. 45 proc. wartości wypłacanych rat w poszczególnych datach zatwierdzonego przez Sąd harmonogramu spłat, jak również odroczenie terminu płatności należności obligatariuszom o cztery lata, tj. do 2029 roku – poinformowała Marka.

Częściowy układ Marki obejmuje 10 serii obligacji o łącznej wartości 18,7 mln zł. Dwie z nich, warte w sumie 3,1 mln zł serie H1 i H2, to papiery pochodzące z przeprowadzonych w 2015 r. ofert publicznych.

W marcu tego roku spółka rozpoczęła realizację postanowień układowych od przekazania 1,01 mln zł tytułem spłaty 53,3 proc. (0,8 mln zł) należności głównej obligacji serii E oraz odsetek od nich. Kolejną ratę układową, tym razem 1,16 mln zł, spółka będzie musiała zapłacić w czerwcu.

Aktualna wersja układu zakłada spłatę obligatariuszy w latach 2019-2025. 

Dla Marki to już drugi wniosek o zmianę harmonogramu płatności układowych. Poprzedni – złożony w grudniu ub.r. – został oddalony. Także zakładał on wydłużenie okresu spłaty wierzytelności wobec obligatariuszy, choć nie do 2029 r., jak proponuje teraz spółka, a do 2027 r. 

W I kwartale tego roku Marka zanotowała 0,2 mln zł przychodów i 3,4 mln zł straty netto. Na koniec marca spółka miała 20,2 mln zł ujemnych kapitałów własnych. 

Więcej wiadomości o Marka S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje