niedziela, 21 lipca 2019

Newsroom

Marka rozpoczęła spłatę obligacji w ramach układu

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 29 marca 2019
Nieco zapomniana już firma pożyczkowa wypłaciła obligatariuszom pierwszą ratę w ramach układu przewidzianego na lata 2019-2025. Marka chce jednak wydłużyć układ do 2027 r., choć wciąż zamierza spłacić 100 proc. kapitału plus odsetki.

W piątek spółka przekazała 1,01 mln zł tytułem spłaty 53,3 proc. (0,8 mln zł) należności głównej od obligacji serii E plus odsetki. To pierwsza z płatności w ramach układu, który obejmuje 10 serii obligacji o łącznej wartości nominalnej 18,7 mln zł. Dwie z nich, warte w sumie 3,1 mln zł serie H1 i H2, to papiery pochodzące z przeprowadzonych w 2015 r. ofert publicznych.

Układ zatwierdzony w lipcu 2017 r. ma charakter częściowy i dotyczy wyłącznie obligatariuszy Marki. Przewiduje, że w latach 2019-2025 spółka spłaci wierzycieli w całości, razem z odsetkami. Lecz w grudniu 2018 r., czyli niedługo przed wypłatą pierwszej raty układowej, Marka złożyła do sądu wniosek o zmianę układu. Spółka wciąż chce spłacić obligatariuszy w całości, ale proponuje zmniejszenie cokwartalnych rat o około 30 proc., tym samym wydłużając realizację postanowień układu do 2027 r.

Chęć wydłużenia układu Marka tłumaczy „niską realizacją działań windykacyjnych w 2018 roku”, co uniemożliwi jej realizację spłat zgodnie z pierwotnym harmonogramem.

W ocenie zarządu, spółka ze względu na zmniejszenie przychodów nie będzie w stanie spłacić zobowiązań w terminach i w kwotach określonych w postanowieniu o zatwierdzeniu układu. Jednak wielkość posiadanych wierzytelności windykacyjnych, których saldo wynosi 73.965.333,74 zł, pozwala na spłatę wszystkich wierzytelności spółki objętych układem częściowym, ale w dłuższym okresie czasu – informowała Marka w styczniu tego roku.

Na razie spółka wciąż jest zobowiązana do realizacji pierwotnych postanowień układu. Oznacza to, że za trzy miesiące będzie musiała przekazać wierzycielom 1,16 mln zł tytułem spłaty części nominału i odsetek od obligacji serii E i F.

Spłata pochodzących z ofert publicznych obligacji serii H1 i H2 rozpocznie się odpowiednio we wrześniu tego roku oraz marcu 2020 r.

Na koniec 2018 r. bilans Marki wykazywał 34,3 mln zł zobowiązań i tylko 17 mln zł aktywów.

Więcej wiadomości o Marka S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje