niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

Marvipol ustanowił program publicznych emisji obligacji

msd | 21 grudnia 2023
Podobnie jak poprzednio, wartość programu ponownie ustalono na 200 mln zł, o które deweloper będzie się mógł ubiegać przez 12 miesięcy od momentu zatwierdzenia prospektu przez KNF.

Dla Marvipolu będzie to już trzeci program publicznych emisji papierów dłużnych. Tak jak i wcześniej, spółka zamierza oferować pod nim wyłącznie niezabezpieczone obligacje. Pozostałe parametry poszczególnych ofert będą zaś każdorazowo ustalane z osobna. By z nimi ruszyć, deweloper potrzebuje jeszcze zatwierdzenia prospektu przez KNF.

Poprzedni prospekt emisyjny wygasł Marvipolowi pod koniec sierpnia tego roku. Na jego podstawie spółka zebrała 90,5 mln zł wobec możliwych 200 mln zł.

W swojej ostatniej ofercie detalicznych papierów dłużnych deweloper proponował 5,4 pkt proc. ponad WIBOR 6M przy 3,5-letnim okresie spłaty. Na rynku Catalyst papiery te – MVP0227 – kwotowane są na 100,51/100,71 proc. nominału (bid/ask).

Na GPW notowanych jest sześć serii długu Marvipolu o łącznej wartości 338 mln zł.

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje