poniedziałek, 14 października 2019

Newsroom

mBank Hipoteczny z prospektem emisyjnym do 3 mld euro

msd | 11 lipca 2019
Luksemburski odpowiedni polskiej KNF zatwierdził bankowi prospekt emisyjny dla listów zastawnych do kwoty 3 mld euro, które będą notowane na tamtejszej giełdzie.

Zatwierdzony przez luksemburski nadzór prospekt będzie ważny przez rok, do 11 lipca 2020 r.

Dotychczas mBank Hipoteczny wprowadził jedną serię listów zastawnych na giełdę w Luksemburgu. To uplasowane w kwietniu 2018 r. prawie siedmioletnie papiery na 300 mln euro ze stałym kuponem na poziomie 1,073 proc. w skali roku. 

Na warszawskiej GPW notowanych jest natomiast 26 serii listów zastawnych mBanku Hipotecznego, w tym połowa w euro. W tym roku na Catalyst nie zawarto jeszcze żadnej transakcji długiem banku.

Listy zastawne mBanku Hipotecznego mają nadaną rating A z perspektywą stabilną od agencji Fitch oraz Aa3 od agencji Moody’s.

Więcej wiadomości o mBank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje