piątek, 14 sierpnia 2020

Newsroom

mBank wyemitował obligacje we franku szwajcarskim

msd | 08 kwietnia 2019
Bank uplasował 5,5-letnie papiery dłużne o wartości 125 mln CHF, za które zapłaci stałe 1,0183 proc. w skali roku.

Obligacje wyemitowano w ramach programu EMTN do 3 mld euro.

Agencje ratingowe S&P Global Ratings i Fitch Ratings przyznały dla wyemitowanej transzy obligacji ratingi na poziomie odpowiednio "BBB+" i "BBB". Powyższe ratingi są zgodne z ocenami programu EMTN i ratingami długoterminowymi banku przyznanymi przez S&P i Fitch – poinformował mBank.

Poprzednią emisję we franku szwajcarskim mBank uplasował w czerwcu ubiegłego roku. Bank pozyskał wówczas 180 mln CHF przy czteroletnim okresie spłaty i kuponie ustalonym na 0,565 proc. w skali roku.

Jednostkowy nominał nowych papierów ustalono na 200 tys. CHF. Obligacje będą notowane na szwajcarskiej giełdzie SIX Swiss Exchange.

Na warszawskiej GPW notowane są natomiast trzy serie podporządkowanych obligacji mBanku w złotych. Najkrótsze z nich, czyli MBK0125, które rynek wycenia na 101,51 proc., bank będzie mógł przedterminowo wykupić w styczniu 2020 r. 

Najdłuższymi papierami – MBK1030 z opcją call w 2025 r. –  po raz ostatni handlowano miesiąc temu. Wyceniono je wówczas na 101,2 proc., aktualne kwotowania to jednak 101,5/103,8 proc. (bid/ask).

Więcej wiadomości o mBank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje