piątek, 23 lutego 2024

Newsroom

MCI Management wzmocniło bilans

msd | 06 października 2023
Holdingowa spółka, która jest większościowym akcjonariuszem giełdowego MCI Capital, zrefinansowała górę krótkoterminowego zadłużenia wewnątrzgrupowego. Prawdopodobnie część zobowiązań wobec jednostek powiązanych spróbuje skonwertować na zewnętrzny dług bankowy.
Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o MCI Management Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst