sobota, 11 lipca 2020

Newsroom

MDI Energia uplasowała obligacje na 4 mln zł

msd | 30 sierpnia 2018
Spółka z branży OZE przydzieliła papiery dłużne serii BW, które w przyszłości będą mogły podlegać zamianie na akcje.

Warunki emisji nie zostały upublicznione, ale prawdopodobnie nie zmieniły się one od grudnia ubiegłego roku, gdy MDI informowało o zamiarze przeprowadzenia trzech emisji o łącznej wartości 20 mln zł. Są to więc najpewniej trzyletnie papiery oprocentowane na stałe 5,75 proc. rocznie przy zabezpieczeniu wekslem wystawionym przez emitenta. Z obligacji powinno też wynikać prawo do zamiany na akcje spółki.

Wyemitowana właśnie seria BW warta jest 4 mln zł. Wcześniej, jeszcze w grudniu 2017 r., MDI uplasowało serią AW o wartości 2 mln zł.

MDI Energia specjalizuje się w realizacji projektów farm wiatrowych, biogazowni oraz instalacji fotowoltaicznych. Spółka trafiła na GPW za sprawą odwrotnego przejęcia przez Skystone Capital (d. BBI Zeneris).

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje