sobota, 16 stycznia 2021

Newsroom

Menedżerowie Polskiego DM i Marcurius DM ukarani przez KNF

msd | 09 października 2020
Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła ponad 2 mln zł kar pieniężnych na cztery osoby z szefostwa byłego Polskiego Domu Maklerskiego oraz Mercurius Domu Maklerskiego, które oferowały obligacje GetBacku.

Wśród ukaranych znaleźli się Szczepan Dunin-Michałowski (850 tys. zł) i Jarosław Ostrowski (600 tys. zł), odpowiednio były prezes i były wiceprezes Polskiego Domu Maklerskiego, a także Michał Kowalczewski (300 tys. zł) oraz Robert Drążykowski (300 tys. zł), prezes i członek zarządu Mercurius Domu Maklerskiego. Według KNF, każda z osób wiedziała i godziła się, aby reprezentowane przez nie domy maklerskie działały przy emisjach GetBacku intencjonalnie i świadomie w sposób, który należy uznać za nierzetelny i nieprofesjonalny oraz naruszający zasady uczciwego obrotu. 

Szczepan Dunin-Michałowski, na którego KNF nałożyła najwyższą karę, swoimi faktycznymi działaniami i zaniechaniami miał doprowadzić do przejęcia przez podmiot nieposiadający odpowiednich uprawnień, decydującej roli w ramach procesu oferowania obligacji GetBacku. 

„Rola ta polegała na zachęcaniu inwestorów do objęcia obligacji, do czego   wymagane jest posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej. Takie działanie spowodowało utratę przez PDM kontroli nad procesem oferowania obligacji, zapewniając jednocześnie uzyskiwanie regularnych przychodów.” – wyjaśnia KNF.

Były prezes PDM trafił do aresztu w czerwcu 2018 r., był on jedną z pierwszych zatrzymanych osób w aferze GetBacku. Jeszcze do niedawna przebywał w areszcie.

W listopadzie 2018 r. KNF nałożyła na PDM  2,5 mln zł kary pieniężnej i cofnęła brokerowi zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej. Spółka – słowami Jarosława Ostrowskiego – zapowiadała batalię prawną z KNF. Ostatecznie, po zmianie nazwy na PNP,  złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości. W lutym tego roku sąd zabezpieczył jej majątek poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.

Z kolei w przypadku Marcurius DM sankcje nałożone przez KNF ograniczyły się do 430 tys. zł kary pieniężnej i ograniczenia działalności maklerskiej o cofnięcie zezwolenia na oferowanie instrumentów finansowych.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje