czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

Merlin Group wyemitował obligacje na 24 mln zł

msd | 31 października 2018
Prywatną emisję dwuletnich papierów dłużnych serii F12, które nie trafią do obrotu na Catalyst, objął w całości jeden inwestor.

Wysokość oprocentowania nowych obligacji nie została ujawniona. Wiadomo natomiast, że dług zostanie zabezpieczony na udziałach spółek Profit M oraz Merlin Business Services. Udziały pierwszej z nich stanowić będą zabezpieczenie dopiero po jej przejęciu przez Merlina, ponieważ to na ten cel (oraz na „dalszy rozwój działalności”) trafią środki pozyskane z emisji obligacji.

Wartą 24 mln zł prywatną ofertę obligacji serii F12 emitowanych w formie dokumentu objął w całości jeden inwestor. Najpewniej była to wcześniej umówiona emisja, lecz – co ciekawe – sama subskrypcja trwała 18 dni, od 12 do 30 października.

Poprzednią emisję obligacji spółka przeprowadziła na przełomie sierpnia i września. Wartą 5 mln zł ofertę objął wówczas fundusz ATP FIZ AN, jej główny akcjonariusz.

Merlin Group działa na rynku e-commerce, prowadzi między innymi sklep Merlin.pl. W I półroczu grupa miała 19,5 mln zł przychodów i 7,2 mln zł straty operacyjnej. Na koniec czerwca skonsolidowane zobowiązania Merlina sięgały 85,5 mln zł przy 29 mln zł kapitałów własnych. Przy 53,1 mln zł krótkoterminowych zobowiązań majątek obrotowy grupy wart był 12,1 mln zł.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje