sobota, 23 marca 2019

Newsroom

Merlin Group wyemituje obligacje do 24 mln zł

msd | 15 października 2018
Spółka ponownie chce uplasować imienne papiery dłużne w formie dokumentu, co przesądza o braku możliwości ich wprowadzenia do obrotu na Catalyst.

Warte do 24 mln zł obligacje będą mieć dwuletni okres spłaty. Ich oprocentowanie nie zostało jednak ujawnione. Sama oferta zostanie przeprowadzona w trybie prywatnym.

Celem emisji jest pozyskanie środków na finalizowanie akwizycji Profit M Sp. z o.o. oraz na dalszy rozwój działalności emitenta – poinformowała spółka.

Merlin Group zobowiązuje się zabezpieczyć dług na udziałach w spółkach Profit M (po jej przejęciu) oraz Merlin Business Services.

Poprzednią emisję obligacji spółka przeprowadziła na przełomie sierpnia i września. Wartą 5 mln zł ofertę objął wówczas fundusz ATP FIZ AN, jej główny akcjonariusz.

Merlin Group działa na rynku e-commerce, prowadzi między innymi sklep Merlin.pl. W I półroczu grupa miała 19,5 mln zł przychodów i 7,2 mln zł straty operacyjnej. Na koniec czerwca skonsolidowane zobowiązania Merlina sięgały 85,5 mln zł przy 29 mln zł kapitałów własnych. Przy 53,1 mln zł krótkoterminowych zobowiązań majątek obrotowy grupy wart był 12,1 mln zł.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje