poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Newsroom

MF rozważa podniesienie podatku Belki w zamian za kwotę wolną

msd | 28 października 2022
Resort finansów może podnieść podatek od zysków kapitałowych z 19 proc. do 20 proc., ale przy wprowadzeniu kwoty wolnej rzędu 10 tys. zł, wynika z informacji podanych przez PAP Biznes.

Kwota wolna w przypadku podatku od zysków kapitałowych miałaby dotyczyć odsetek z lokat bankowych, a także i dochodów giełdowych, w tym dywidend, czy odsetek i dyskonta od obligacji. Samo rozwiązanie miałoby być neutralne dla budżetu – wzrost stopy podatkowej o 1 pkt proc. sfinansowałby wprowadzenie kwoty wolnej. 

Według podawanych przez PAP założeń, nowe rozwiązanie byłoby korzystne dla ponad 90 proc. podatników, którzy płacą obecnie podatek od zysków kapitałowych. Na ten moment rozważana zmiana byłaby korzystna lub neutralna dla osób osiągających do 200 tys. zł dochodów kapitałowych rocznie. Niemniej, sama koncepcja ma jeszcze podlegać dalszym analizom i wyliczeniom.

Jak wskazano, ewentualne zmiany w tzw. podatku Belki wymagałyby długiego vacatio legis, aby banki przyjmujące depozyty mogły się do nich dostosować.

Wejście w życie rozważanej przez MF zmiany prawdopodobnie nie byłoby korzystne dla inwestorów obecnych na rynku korporacyjnego długu. Aby osiągać 10 tys. zł odsetek z samych tylko obligacji przedsiębiorstw, należałoby dysponować portfelem wartym około 100 tys. zł (średni kupon na rynku Catalyst to niecałe 9,9 proc.). Tymczasem średni zapis w tegorocznych ofertach publicznych to 122,5 tys. zł. A przecież każda taka emisja to tylko część większego zdywersyfikowanego portfela. 

Więcej wiadomości kategorii Prawo