niedziela, 26 września 2021

Newsroom

Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ pozyskał 10,2 mln zł

msd | 04 czerwca 2021
W ramach publicznej oferty fundusz przydzielił inwestorom 8,9 tys. nowych certyfikatów inwestycyjnych. W poniedziałek rusza z nową emisją.

Podczas oferty trwającej od 7 do 28 maja na certyfikaty funduszu Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych zapisało się 67 inwestorów. Łącznie nabyli oni 8.900 CI, każdy po cenie ustalonej na 1.151,24 zł za sztukę. Fundusz pozyskał więc 10,2 mln zł, które zainwestuje w papiery dłużne firm, tak by – zgodnie z zapowiedzią – dążyć do osiągania średniorocznej stopy zwrotu na poziomie 2,25-2,75 pkt proc. ponad WIBOR.

Przed MSOK FIZ jeszcze siedem publicznych emisji zaplanowanych na kolejne miesiące. Najbliższa rusza 7 czerwca i potrwa do 29 czerwca. 

W każdej emisji fundusz proponuje do 50 tys. nowych CI, choć jego faktyczny apetyt jest niższy. Docelowo z prowadzonych do stycznia przyszłego roku ofert MSOK FIZ chce pozyskać do 200 mln zł, co i tak niemal potroiłoby jego aktywa (103,1 mln zł netto na koniec maja).

Na koniec maja fundusz MSOK FIZ wykazywał 1,29 proc. stopy zwrotu od początku roku (wycenia CI odbywa się co miesiąc). Za okres ostatnich 12 i 24 miesięcy przyniósł on inwestorom kolejno 3,40 i 7,62 proc. zysku. 

Fundusz pobiera 1,25 proc. rocznie opłaty za zarządzanie, a także 25 proc. nadwyżki wypracowanej ponad WIBOR 3M plus 2,5 pkt proc. W przypadku umorzenia certyfikatów obciąży też inwestorów opłatą do 0,5 proc. 

Certyfikaty MSOK FIZ notowane są także na GPW, gdzie sprzedający kwotuje je na 1148, tj. z 0,28 proc. dystkona względem najświeższej wyceny (z 31 maja).

Więcej wiadomości kategorii Emisje