piątek, 19 sierpnia 2022

Newsroom

Minox nie uznaje swojej niewypłacalności

msd | 19 kwietnia 2018
Spółka uważa, że „nie zachodzą przesłanki”, aby uznać ją za niewypłacalną, choć ma problemy z płynnością. Te bowiem mają być tylko przejściowe.

W pierwszej połowie marca minął termin spłaty wartych 680 tys. zł obligacji Minoksu. Po dniu wykupu spółka zaproponowała obligatariuszom wydłużenie okresu spłaty o kolejnych 12 miesięcy. W zamian za podniesienie kuponu o 0,75 pkt proc. 

Niedawno do sądu trafić miały wnioski wierzycieli Minoksu o ogłoszenie upadłości spółki. Teraz uznaje ona jednak, że wnioski te są „obarczone błędami formalnymi i nie mogą w obecnym stanie doprowadzić do wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta”.

W listopadzie obligacji nie wykupił natomiast Minox Development, podmiot zależny giełdowego Minoksu. Warte 2,065 mln zł papiery zabezpieczone były poręczeniem spółki-matki, a także zastawem na jej akcjach, ustanowionym przez jednego z akcjonariuszy. Ten jednak część posiadanych akcji niedługo po defaulcie zdążył sprzedać.

Więcej wiadomości o Minox S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium