piątek, 19 sierpnia 2022

Newsroom

Minox wykupił część zaległych obligacji

msd | 09 sierpnia 2018
Spółka spłaciła 200 tys. zł z wartych 680 tys. zł papierów dłużnych serii D, których termin spłaty minął w marcu. Uzgodniono też warunki wykupu pozostałej części obligacji.

W przypadku pozostałych 480 tys. zł, dla których miało dojść do uzgodnienia warunków wykupu, Minox nie zdradza szczegółów, w tym terminu planowanej spłaty.

Środki na spłatę zaległych papierów dłużnych, jak podano, pochodzą z pożyczki od prywatnej osoby, której tożsamość nie została ujawniona.

Na przełomie marca i kwietnia do sądu trafić miały wnioski wierzycieli Minoksu o ogłoszenie upadłości spółki. Jej zdaniem zawierały one jednak błędy formalne. Ponadto, spółka w wydanym w kwietniu komunikacie utrzymywała, że nie zachodzą przesłanki, aby uznać ją za niewypłacalną. Płynnościowe problemy, według Minoksu, miały bowiem mieć charakter przejściowy.

Minox wciąż nie poinformował natomiast o problemach z wykupem obligacji przez spółkę zależną Maxcomers (d. Minox Development). Termin spłaty wartych 2,065 mln zł miał minąć jeszcze w listopadzie ubiegłego roku. Tymczasem na koniec 2017 r., według zaudytowanego sprawozdania grupy Minox, papiery te ujmowane były w zobowiązaniach długoterminowych. Sam biegły wprawdzie zgłaszał zastrzeżenia do sprawozdania, ale akurat nie w kwestii długu. 

Więcej wiadomości o Minox S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium