piątek, 19 sierpnia 2022

Newsroom

Wierzyciel złożył wniosek o ogłoszenie upadłości Minoksu

msd | 05 kwietnia 2018
W lakonicznym komunikacie spółka informuje tylko, że nie miała jeszcze „możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowego wniosku”.

W pierwszej połowie marca minął termin spłaty wartych 680 tys. zł obligacji Minoksu. W środę spółka poinformowała o złożonej obligatariuszom propozycji wydłużenia okresu spłaty o kolejnych 12 miesięcy w zamian za 0,75 pkt proc. dodatkowego oprocentowania.

W listopadzie obligacji nie wykupił natomiast Minox Development, podmiot zależny giełdowego Minoksu. Warte 2,065 mln zł papiery zabezpieczone były poręczeniem spółki-matki, a także zastawem na jej akcjach, ustanowionym przez jednego z akcjonariuszy. Ten jednak część posiadanych akcji niedługo po defaulcie zdążył sprzedać.

Więcej wiadomości o Minox S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium