środa, 19 grudnia 2018

Newsroom

Minox nie wykupił obligacji wartych 680 tys. zł

msd | 13 marca 2018
Spółka z New Connect jako przyczynę defaultu wymienia utratę płynności związaną z decyzją dyrektora Izby Administracji Skarbowej z grudnia ub.r.

Już wcześniej jednak – pod koniec grudnia – obligacji nie wykupiła spółka zależna Minoksu – Minox Development, które poręczała spółka matka. Ich wartość to 2,065 mln zł.

Minox uplasował swoją emisję w marcu ub.r. oferując dwuletnie papiery warte 2 mln zł. Emisję objęło 18 inwestorów. W ciągu dwóch tygodni Minox zamierza przedstawić propozycje spłaty obligacji.

W marcu przed rokiem Minox wykupił w terminie obligacje serii C warte 2,9 mln zł.

W przeszłości spółka była notowana na Catalyst z obligacjami serii A, których wykup przypadał w kwietniu 2014 r. Spłata zadłużenia została zrealizowana w ratach i po terminie.

Więcej wiadomości o Minox S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje