niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

MLP Group uplasowało obligacje warte 41 mln euro

msd | 29 lutego 2024
Deweloper powierzchni magazynowych warunkowo przydzielił inwestorom 33-miesięczne niezabezpieczone papiery dłużne.

Jak wynika z wcześniejszych komunikatów, dług ma zmienny kupon, wyliczany w oparciu o EURIBOR 3M i marżę, której wysokość na razie nie została ujawniona (w poprzedniej emisji ustalono ją na 3,95 pkt proc., ale przy 24-miesięcznym okresie spłaty).

Warte 41 mln euro papiery trafiły do 35 inwestorów. Natomiast jeszcze przed warunkowym przydziałem MLP Group odkupiło wygasające w maju obligacje za 8,6 mln euro, zmniejszając wynikające z nich zadłużenie do 11,4 mln euro.

Na Catalyst znajdują się trzy serie obligacji MLP Group o łącznej wartości 85,4 mln euro i terminach spłaty do maja 2025 r. Niezależnie jednak od serii, do jakiegokolwiek handlu długiem dewelopera nie dochodzi.  

Więcej wiadomości o MLP Group S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst