niedziela, 22 września 2019

Newsroom

Moody’s obniżył rating Getin Noble Banku o dwa stopnie

msd | 15 maja 2019
Agencja Moody’s obcięła długoterminowy rating depozytów banku w walucie krajowej i zagranicznej z B2 do Caa1 i równocześnie umieściła go na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym.

Nowa długoterminowa ocena depozytów GNB – Caa1 – w nomenklaturze agencji Moody’s oznacza bardzo wysokie ryzyko kredytowe. Bardziej dosłownie – to piąty od dołu rating na 21-stopniowej skali. Umieszczenie oceny na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym oznacza zaś, że Moody’s rozważa dalsze cięcie ratingu GNB.

Decyzję o obniżce ratingu banku agencja tłumaczy opublikowanymi pod koniec kwietnia wynikami za IV kwartał 2018 r. oraz rozwojem wypadków wobec GNB – potencjalną fuzją z Idea Bankiem i potrzebą znalezienia nowego inwestora. Moody’s przypomniał też o dokonanych przez bank odpisach i ogromnej stracie, która obniżyła już wyjściowo słabą adekwatność kapitałową GNB.

Analizy agencji Moody’s wskazują, że w razie zastosowania wobec GNB przymusowej restrukturyzacji do pokrycia strat wykorzystany zostałby nie tylko kapitał i dług podporządkowany oraz senioralny, ale też nawet niewielka pula depozytów instytucjonalnych.

Agencja tłumaczy również, że GNB będzie potrzebował nadzwyczajnego wsparcia kapitałowego z zewnątrz, aby zapewnić mu utrzymanie przy życiu. Moody’s zwraca także uwagę na znaczącą niepewność co do możliwości znalezienia inwestora dla instytucji powstałej z połączenia GNB i Idea Banku.

Moody’s obniżył także ocenę indywidualną i skorygowaną ocenę indywidualną GNB z caa1 do ca. Bez zmian pozostały natomiast krótkoterminowe oceny ryzyka kontrahenta oraz krótkoterminowy rating depozytów (not prime).

Na Catalyst znajduje się 31 serii obligacji Getin Noble Banku, w tym 30 to emisje podporządkowane. Najbliższa wykupu seria GNB0819 wyceniana jest na 94,6 proc., co z uwagi na krótki okres do wykupu oznacza prawie 25 proc. rentowności brutto. W przypadku kilku innych dłuższych serii rentowności także przekraczają 20 proc.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A., Idea Bank S.A.

 • Getin Noble Bank bez widoku na zyski w tym roku

  20 września 2019
  Bank zmniejszył stratę w II kwartale, ale na powrót do rentowności każe jeszcze poczekać. Wciąż brakuje mu 1,5-1,6 mld zł kapitałów. Plan ich odbudowy zostanie określony w programie naprawczym, który zostanie złożony do KNF na początku października. Zarząd GNB liczy na jego zatwierdzenie jeszcze w tym roku.
  czytaj więcej
 • Idea Bank pokazał pierwsze efekty autosanacji

  17 września 2019
  Bankowa grupa miała symboliczny zysk w II kwartale, a jej płynność pozostawała pod kontrolą. Krytyczna sytuacja kapitałowa przynajmniej przestała się pogarszać, choć dziura kapitałowa to wciąż około 1,2 mld zł. Idea Bank nie ustaje więc w poszukiwaniu inwestora.
  czytaj więcej
 • Spółka z grupy Idea Banku bez zgody na restrukturyzację

  11 września 2019
  Biuro księgowe Tax Care otrzymało odmowę otwarcia przez sąd przyspieszonego postępowania układowego. Sąd skupił się na postępowaniu upadłościowym.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Więcej zaufania do GNB

  30 sierpnia 2019
  Getin Noble Bank wykupił pierwszą i największą emisję publiczną z drugiego programu emisji publicznych wartą 172 mln zł, co podniosło notowania także kolejnych serii. Inwestorzy oceniają ryzyko jako niższe, ale wciąż istotne.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje