piątek, 14 sierpnia 2020

Newsroom

Nadchodzą zdalne zgromadzenia obligatariuszy

msd | 08 kwietnia 2020
W ustawie o obligacjach znajdzie się doprecyzowanie mówiące o możliwości uczestnictwa w zgromadzeniu obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zmiany mogą też objąć warunki sprawozdań załączanych do propozycji nabycia obligacji, wynika z projektu ustawy uzupełniającej tzw. tarczę antykryzysową.

Przedstawiony we wtorek rządowy projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 przewiduje, że w ustawie o obligacjach znajdzie się doprecyzowanie regulujące sposób odbywania zgromadzeń obligatariuszy. Wejście nowego prawa w życie oznaczać będzie, że zgromadzenia takie będą mogły być prowadzone w sposób zdalny. Poza tylko jednym wyjątkiem, gdy w warunkach emisji wskazano takie ograniczenie.

„Udział obligatariuszy w zgromadzeniu obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne do identyfikacji obligatariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.” – podano w projekcie.

Podobne rozwiązanie ma funkcjonować w przypadku zgromadzeń inwestorów funduszy inwestycyjnych, jeśli ich statusy tego nie zakazują. 

W ustawie o obligacjach szykuje się jednak jeszcze jedna zmiana. Chodzi o dostosowanie sprawozdań finansowych do propozycji nabycia. Aktualnie do propozycji takiej musi zostać udostępnione zbadane przez audytora sprawozdanie sporządzone na dzień bilansowy przypadający co najwyżej 15 miesięcy sprzed momentu przedstawienia propozycji nabycia. Założenia projektu przewidują jednak wydłużenie tego terminu, aby „dodatkowo nie utrudniać emitentom możliwości pozyskania kapitału w drodze emisji obligacji.” 

Chodzi bowiem o to, że nowe przepisy mają też dawać ministrowi finansów prawo do określenia późniejszego terminu sporządzania sprawozdań finansowych, czego konsekwencją – jak podano – byłoby skrócenie terminu, w jakim emitent obligacji może udostępnić propozycją nabycia.

Jak wyjaśniono, projektowane zmiany pozwolą lepiej reagować na dynamiczną sytuację rynkową związaną z wystąpieniem epidemii COVID-19.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje