poniedziałek, 24 lutego 2020

Newsroom

Niepubliczne emisje obligacji po 1 lipca

partnerem publikacji jest KDPW SA | 24 czerwca 2019
W procesie niepublicznych ofert obligacji korporacyjnych i komunalnych pojawi się zupełnie nowy podmiot – agent emisji, który będzie sprawował pieczę nad formalno-prawną stroną emisji i jej rejestracją w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Zostało już tylko kilka dni do wejścia w życie obowiązkowej dematerializacji i rejestracji niepublicznych obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 lipca to docelowo nie tylko większa przejrzystość rynku, ale – jak przypomina KDPW – także nieco inny proces na etapie samej emisji. Chodzi przede wszystkim o uczestnictwo agenta emisji.

Dotychczas firmie chcącej wyemitować obligacje w trybie niepublicznym wystarczyło zawrzeć umowę z oferującym, czyli najczęściej domem maklerskim. Dopuszczalna była też sytuacja, w której oferującym był sam emitent. Tymczasem firmy, które chcą uplasować papiery dłużne w trybie niepublicznym od 1 lipca muszą też obligatoryjnie zawrzeć umowę z agentem emisji, jeśli nie zamierzają ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu zorganizowanego - w przypadku rynku polskiego na Catalyst.

Do zawarcia umowy z agentem emisji, którym może być dom maklerski lub bank powierniczy, powinno dojść jeszcze przed rozpoczęciem procesu oferowania obligacji. Obowiązkiem takiego agenta będzie bowiem weryfikacja emisji pod kątem prawnym. Chodzi między innymi o sprawdzenie, czy emitent działa zgodnie z regulacjami w zakresie wprowadzanej emisji, a także, czy spełnia formalne wymagania KDPW, choćby w zakresie rejestracji papierów. 

Do szerokiego zakresu obowiązków agenta emisji należeć ma też wystąpienie w imieniu spółki z wnioskiem o rejestrację niepublicznych obligacji w Krajowym Depozycie. Wniosek taki będzie mógł być złożony za pośrednictwem dedykowanej aplikacji, która – jak zapewnia KDPW – umożliwi rejestrację papierów dłużnych w niecałe 24 godziny.

Rolą agenta emisji jest weryfikacja poprawności dokumentów związanych z emisją papierów wartościowych. W przypadku pozytywnej opinii agenta, dokona on ich rejestracji w KDPW w imieniu spółki – wyjaśnia Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Krótko mówiąc – od 1 lipca niepublicznym emisjom obligacji, które nie będą wprowadzane do obrotu, przybędzie dodatkowy element kontrolny w postaci agenta emisji. Ten zaś będzie istotnie zainteresowany dopilnowaniem, aby emisja spełniała wszystkie wymogi formalno-prawne, ponieważ sam może podlegać surowym karom za nienależyte wykonywanie swoich obowiązków. 

Współpraca KDPW z agentami emisji jest typową praktyką, stosowaną na rozwiniętych rynkach kapitałowych, umożliwiającą bezpieczną, szybką i wiarygodną realizację procesu rejestracji papierów wartościowych, a w dalszej perspektywie realizację świadczeń z tych instrumentów (np. wypłata odsetek) oraz ich wykup – podaje także KDPW.

Naturalnie istnieje ryzyko, że pojawienie się dodatkowego podmiotu w procesie niepublicznych emisji obligacji może podnieść ich koszt. Od 1 lipca KDPW obniży jednak opłaty z tytułu rejestracji papierów wartościowych dokonanych za pośrednictwem agenta emisji oraz opłaty z tytułu wypłaty odsetek i wykupu obligacji. Obniżki obejmą tych uczestników KDPW, którzy wyrażą zgodę na otrzymywanie elektronicznych faktur.

Nadchodzące od lipca zmiany dotyczą głównie emisji niepublicznych, zwanych też prywatnymi. Tymczasem już niedługo pojęcie niepublicznej oferty z inwestycyjnego słownika może całkowicie zniknąć. Zgodnie z trwającymi pracami nad zmianą ustawy o ofercie publicznej wszystkie emisje będą mieć charakter oferty publicznej, aczkolwiek z wieloma wyjątkami co do konieczności przygotowania memorandum lub prospektu.  

Więcej wiadomości kategorii Prawo

 • Blisko 40 skarg na decyzję BFG wobec PBS w Sanoku

  14 lutego 2020
  Liczba skarg złożonych do sądu administracyjnego na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego BS zbliżyła się do 40 i jeszcze rośnie, wynika z informacji Obligacje.pl.
  czytaj więcej
 • UOKiK ostrzega przed wekslami

  13 lutego 2020
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina o ryzyku inwestowania w weksle, które zyskują na popularności po zmianach w prawie, które zaszły na rynku obligacji. UOKiK nie wyklucza też wszczęcia postępowań wyjaśniających.
  czytaj więcej
 • Zawieszona rada PBS-u złożyła skargę na decyzję BFG

  11 lutego 2020
  Zdaniem zawieszonej rady nadzorczej Podkarpackiego Banku Spółdzielczego „nie zachodziły żadne okoliczności uzasadniające pozbawienie banku możliwości dalszego prowadzenia działalności”. BFG twierdzi jednak, że był zobowiązany do podjęcia takiej, a nie innej decyzji.
  czytaj więcej
 • Rejestr obligacji rośnie powoli

  07 lutego 2020
  Spółki na razie nie spieszą się ze zgłoszeniem do KDPW emisji obligacji uplasowanych przed 1 lipca 2019 r. Ustawowo mają na to czas do końca pierwszego kwartału tego roku.
  czytaj więcej

Emisje