poniedziałek, 06 lipca 2020

Newsroom

NWAI DM: zmiany w rejestracji obligacji ograniczą bezpieczeństwo i możliwości inwestycyjne

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 31 maja 2019
Planowane zmiany zmierzają ku uniemożliwieniu rejestracji obligacji w trybie gwarantującym powstanie obligacji w systemie depozytowym KDPW już w dniu emisji – ostrzega NWAI Dom Maklerski.

Broker wyspecjalizowany w obligacjach, powołując się na wnioski ze spotkania z przedstawicielami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, ostrzega przed „istotnym zagrożeniem dla funkcjonowania rynku obligacji”. Zmiany w regulacjach KDPW miałyby uniemożliwić rejestrację obligacji w trybie Delivery vs Payment (DvP), czyli „najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla inwestorów”, które gwarantuje powstanie papierów dłużnych w systemie depozytowym KDPW już w dniu emisji.

Alternatywnym trybem jest złożenie wniosku o rejestrację dopiero po przeprowadzeniu emisji, jednak wówczas obligacje pomiędzy dniem emisji a rejestracją w KDPW albo nie istnieją w ogóle i powstają po rejestracji, tj. po kilku tygodniach od emisji, co jest rozwiązaniem ryzykownym i nieakceptowalnym dla wielu inwestorów, albo są zapisane w ewidencji domu maklerskiego lub banku – informuje NWAI DM.

Równocześnie broker przypomina, że zapis w ewidencji domu maklerskiego lub banku stanie się niemożliwy od 1 lipca, wtedy bowiem wchodzi nowy pakiet przepisów o wzmocnieniu nadzoru nad rynkiem finansowym. Jednym z jego elementów jest właśnie obowiązek rejestracji papierów wartościowych w KDPW.

Co prawda, projekt nowelizacji ustawy o ofercie publicznej przywraca możliwość tymczasowego prowadzenia ewidencji wywołującej skutki prawne przez bank lub dom maklerski, jednak szanse na uchwalenie tego przepisu przed 1 lipca wydają się być już znikome – zwraca uwagę NWAI DM.

Skutkiem nadchodzących zmian może być więc to, że w najbliższym czasie, do momentu rejestracji papierów w KDPW, nabywcy obligacji korporacyjnych i komunalnych na rynku pierwotnym przez początkowy okres inwestycji nie będą mieć obligacji, a jedynie roszczenia o ich wydanie.

Będzie to oczywiście problem dla inwestorów detalicznych, dla których bezpieczeństwo obrotu powinno być priorytetem, ale też dla inwestorów instytucjonalnych, których polityki inwestycyjne przewidują inwestowanie w obligacje, a nie roszczenia, a ostatecznie również dla emitentów, którzy mogą w ten sposób zostać odcięci od finansowania – ostrzegają specjaliści z NWAI DM.

Broker zwraca też uwagę, że nawet jeżeli nowelizacja ustawy o ofercie publicznej przywróci możliwość prowadzenia przez banki i domy maklerskie do czasu rejestracji w KDPW ewidencji obligacji, a nie będzie możliwa rejestracja obligacji w trybie DvP, to dla inwestorów instytucjonalnych też nie będzie to wystarczające rozwiązanie.

W celu prawidłowego wykonywania obowiązków inwestorzy instytucjonalni chcąc zapewnić sobie i podmiotom ich obsługującym (księgowość, audytor, depozytariusz, itp.) dostęp do niezbędnych informacji, musieliby podpisać porozumienia o przechowywanie aktywów w zasadzie ze wszystkimi bankami i domami maklerskimi uczestniczącymi w rynku obligacji. Wydaje się to być nadmiernym obciążeniem operacyjnym, biorąc pod uwagę, że zgodnie z projektem nowelizacji, ta tymczasowa ewidencja ma być prowadzona dla danego instrumentu w praktyce przez ok. dwa dni – tłumaczy broker.

W ocenie NWAI DM, brak możliwości rejestracji obligacji w trybie DvP na obecnych zasadach, w znacznym stopniu ograniczy możliwości inwestycyjne inwestorów instytucjonalnych w korporacyjny dług. W końcu specjaliści podsumowują, że stanowi to istotne zagrożenie dla funkcjonowania rynku obligacji.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje