czwartek, 20 lutego 2020

Newsroom

Obligacje będą mogły zmieniać właściciela po dacie wykupu

Emil Szweda, Obligacje.pl | 14 marca 2019
W zmienionym projekcie nowelizacji ustawy o ofercie publicznej Ministerstwo Finansów odeszło od obowiązku zatwierdzania dokumentów emisyjnych w KNF, jeśli oferty nabycia będą składane inwestorom instytucjonalnym.

Przeprowadzenie emisji obligacji kierowanych do podmiotów powiązanych i inwestorów kwalifikowanych nie będą wymagały upublicznienia memorandum informacyjnego zatwierdzanego przez Komisję Nadzoru Finansowego nawet jeśli dany emitent przeprowadzi więcej niż jedną emisję obligacji w roku kalendarzowym – wynika z projektu nowelizacji ustawy o ofercie publicznej opublikowanego 8 marca. 

To istotna zmiana, o którą zabiegało środowisko oferujących wsparte w staraniach przez Narodowy Bank Polski. Oferujący obawiali się, że konieczność każdorazowego zatwierdzania memorandum w KNF wydłuży proces przeprowadzania emisji obligacji w sposób, który może zagrozić celowości przeprowadzania emisji. Ogłoszony w listopadzie ub.r. projekt nowelizacji ustawy o ofercie publicznej zakładał bowiem, że każda emisja obligacji będzie emisją publiczną, a jeśli dany emitent przeprowadza więcej niż jedną emisję obligacji w roku kalendarzowym, będzie musiał publikować memorandum informacyjne zatwierdzone przez KNF. Obecny projekt zwalnia z tego obowiązku emisje, których propozycje objęcia trafią do nie więcej niż 149 inwestorów (możliwe będzie zatem ponawianie emisji przez danego emitenta, jeśli łączna liczba składanych ofert nie przekroczy 149 w roku kalendarzowym), emisje kierowane do podmiotów powiązanych (np. kapitałowo lub osobowo) oraz emisje kierowane do inwestorów kwalifikowanych. Natomiast pod kuratelą nowelizacji nadal pozostaną inwestorzy indywidualni czy szerzej – nieprofesjonalni. W ich przypadku każda kolejna emisja w roku kalendarzowym będzie wymagała publikacji memorandum. Zachowano obecnie obowiązujące wyjątki – emisje warte do 2,5 mln EUR nie będą wymagały zatwierdzania dokumentów przez KNF.

Projekt nowelizacji zawiera też propozycje zmian w ustawie o obligacjach, w tym kluczową, od którą od lat zabiegało środowisko. Wedle projektu możliwy będzie handel obligacjami po dacie ich wykupienia (o ile oczywiście nie zostaną wykupione w terminie), przy czym „prawa z obligacji nie mogą zostać przeniesione na klienta detalicznego (…), chyba że takie przeniesienie nastąpiło z inicjatywy tego klienta detalicznego”. 

Gdyby proponowane rozwiązanie obowiązywało obecnie obligatariusze np. GetBacku mogliby sprzedać posiadane obligacje zainteresowanym nimi inwestorom (np. wyspecjalizowanym funduszom inwestycyjnym lub kancelariom prawnym). Dzięki temu zapisowi bezpieczeństwo inwestycji w obligacje może istotnie się poprawić, ponieważ inwestorzy nie będą musieli przeistaczać się w strony postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego, a będą mieli możliwość zakończenia inwestycji przed podjęciem działań przez syndyka, a po dacie wykupu obligacji. Obecnie obligacje, które nie zostały wykupione nie mogą zmienić właściciela, chyba, że mają one postać materialną (papierową).

Projekt nowelizacji ma trafić pod obrady rządu w II kwartale, a datę obowiązywania nowych przepisów ustalono na 21 lipca.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

 • Blisko 40 skarg na decyzję BFG wobec PBS w Sanoku

  14 lutego 2020
  Liczba skarg złożonych do sądu administracyjnego na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego BS zbliżyła się do 40 i jeszcze rośnie, wynika z informacji Obligacje.pl.
  czytaj więcej
 • UOKiK ostrzega przed wekslami

  13 lutego 2020
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina o ryzyku inwestowania w weksle, które zyskują na popularności po zmianach w prawie, które zaszły na rynku obligacji. UOKiK nie wyklucza też wszczęcia postępowań wyjaśniających.
  czytaj więcej
 • Zawieszona rada PBS-u złożyła skargę na decyzję BFG

  11 lutego 2020
  Zdaniem zawieszonej rady nadzorczej Podkarpackiego Banku Spółdzielczego „nie zachodziły żadne okoliczności uzasadniające pozbawienie banku możliwości dalszego prowadzenia działalności”. BFG twierdzi jednak, że był zobowiązany do podjęcia takiej, a nie innej decyzji.
  czytaj więcej
 • Rejestr obligacji rośnie powoli

  07 lutego 2020
  Spółki na razie nie spieszą się ze zgłoszeniem do KDPW emisji obligacji uplasowanych przed 1 lipca 2019 r. Ustawowo mają na to czas do końca pierwszego kwartału tego roku.
  czytaj więcej

Emisje