niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

Obligacje Bestu z emisji dla instytucji debiutują na Catalyst

msd | 22 grudnia 2023
Gdyński windykator wprowadził do giełdowego obrotu trzyletnie papiery o wartości 70 mln zł, które uplasował w pierwszej od sześciu lat emisji dla inwestorów instytucjonalnych.

Za nowe niezabezpieczone obligacje Best zobowiązał się płacić WIBOR 3M plus 5 pkt proc. marży, czyli tyle samo, co w trzech ostatnich ofertach adresowanych do inwestorów indywidualnych na podstawie prospektu. Z tą jednak różnicą, że instytucjom spółka proponowała trzyletni dług, a więc o co najmniej 18 miesięcy krótszy niż w przypadku obligacji detalicznych. Na tym jednak nie koniec różnic.

W przypadku instytucjonalnej emisji Best powrócił do wskaźnika długu netto do EBITDA gotówkowej. Jego wzrost powyżej 4,0x oznaczałby konieczność podniesienia marży o 0,5 pkt proc., a przekroczenie poziomu 4,5x wiązałoby się z naruszeniem warunków emisji (póki co, na koniec września wskaźnik ten wynosił ok. 2,3x). Natomiast wzorem detalicznych obligacji windykatora, limit wskaźnika długu netto do kapitałów własnych to nadal 2,5x.

Na rynku pierwotnym warte 70 mln zł papiery trafiły do 27 inwestorów, a sama emisja została przeprowadzona pod bezprospektowym programem do 300 mln zł. Po raz pierwszy od sześciu lat Best wrócił więc na rynek z ofertą dla inwestorów instytucjonalnych (w międzyczasie spółka emitowała dług do funduszy Quercusa, ale były to praktycznie bilateralne transakcje).

W piątek do godz. 12:45 nie handlowano debiutującymi obligacjami BST1126, a także nie wystawiono dla nich żadnych ofert sprzedaży (kupujący oferuje 99 proc. nominału). Wygasające w podobnym czasie detaliczne papiery BST1226 wyceniane są na 100,5 proc., ale od nich spółka płaci 4 pkt proc. marży. 

Na początku listopada Bestowi wygasł prospekt, na podstawie którego mógł on prowadzić oferty obligacji w trybie publicznym. Spółka prowadzi jednak prace, aby móc powrócić na ten rynek.

Więcej wiadomości o Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst