piątek, 30 października 2020

Newsroom

Obligacje PBG za ponad 87 mln zł stały się wymagalne

msd | 03 lutego 2020
Z około 100 mln zł obligacji spółki, które wygasały 31 stycznia, spółce udało się przesunąć terminy wykupu tylko dla około 12,5 mln zł.

W miniony piątek PBG musiało wykupić sześć serii obligacji o łącznej wartości około 100 mln zł. Oczywistym było, że tego nie zrobi, ale spółka liczyła na kolejną prolongatę u wierzycieli. Nie wszyscy jednak podczas zgromadzeń obligatariuszy głosowali po jej myśli.

Z uwagi na głosy sprzeciwu w sprawie – kolejnego – przełożenia terminu wykupu, PBG nie zdołało prolongować spłaty obligacji serii G i H o łącznej wartości około 87,5 mln zł.

Z 31 stycznia do 31 marca spółce udało się natomiast przesunąć spłatę obligacji serii G1, G3, H1 i H3 o łącznej wartości około 12,5 mln zł.

Obligacje PBG zostały wyemitowane w ramach postępowania układowego, już uchylonego z powodu trudności finansowych spółki. 

Pod koniec ubiegłego roku PBG wniosło do sądu o uchylenie układu oraz otwarcie postępowania sanacyjnego.

Na Catalyst pozostają tylko dwie serie układowego długu PBG z terminami spłaty w czerwcu tego roku, a do transakcji nim i tak nie dochodzi. Pół roku temu GPW odmówiła spółce wprowadzenia kolejnych obligacji do obrotu.

Więcej wiadomości o PBG S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje