czwartek, 29 września 2022

Newsroom

Obligacje Społeczne muszą skończyć z „obligacjami”

msd | 13 kwietnia 2022
Prezes UOKiK nakazał spółce Obligacje Społeczne usunięcie treści mogących sugerować, że jej oferta dotyczy obligacji.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ponownie przypomniał, że oferta Obligacji Społecznych nie ma nic wspólnego z papierami dłużnymi, a sprowadza się wyłącznie do pożyczek. Prezes UOKiK nakazał więc spółce usunięcie ze stron treści sugerujących, że chodzi o obligacje oraz dodatnie informacji o ryzyku. 

Decyzja prezesa Urzędu – po raz pierwszy – ma charakter tymczasowy i obowiązuje do 19 czerwca tego roku, czyli dnia, do którego zakończyć się powinno toczące się wobec Obligacji Społecznych postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

- Postawiłem spółce Obligacje Społeczne zarzuty wprowadzania konsumentów w błąd co do swojej oferty oraz nieinformowania o ryzyku, które w mojej ocenie jest duże. W trakcie postępowania ustalono, że istnieje uzasadnione ryzyko, iż w efekcie takich działań konsumenci mogą stracić duże sumy pieniędzy. Decyzja tymczasowa ma temu zapobiec. Nakazałem w niej natychmiastową zmianę prezentacji oferty na stronie spółki, tak aby nie wprowadzała konsumentów w błąd – powiedział Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, cytowany w komunikacie.

W styczniu UOKiK wydał ostrzeżenie konsumenckie w sprawie Obligacji Społecznych, a w lutym KNF wpisała spółkę i podmioty z nią powiązane na listę ostrzeżeń publicznych.

Wobec Obligacji Społecznych i dwóch innych podmiotów powiązanych toczy się postępowanie przed Prokuraturą Okręgową w Warszawie. 

Więcej wiadomości kategorii Prawo