wtorek, 19 marca 2019

Newsroom

Obligatariusze GetBacku przedstawili swoje propozycje układowe - aktualizacja

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 07 sierpnia 2018
Kurator obligatariuszy proponuje, aby właściciele papierów dłużnych otrzymali 50,5 proc. należności głównej w 16 półrocznych ratach. Dodatkowe 3 proc. nominału miałoby zostać spłacone w drodze konwersji na akcje.

Treść zaktualizowana o nowe informacje od kuratora obligatariuszy. Dodany akapit oznaczono kursywą.

W przedstawionych przez kuratora obligatariuszy propozycjach układowych wierzyciele GetBacku zostali podzieleni na trzy grupy. Pierwszą, która miałaby zostać spłacona tylko w 1 proc. po ośmiu latach, stanowią podmioty powiązane lub należące do grupy kapitałowej GetBacku. Druga grupa obejmuje między innymi zabezpieczonych wierzycieli, którym proponuje się spłatę 100 proc. należności głównej w 42 równych miesięcznych ratach.

Ostatecznie, właścicieli niezabezpieczonych obligacji ujęto w trzeciej grupie, która miałaby zostać spłacona w 50,5 proc. Pierwsza z 16 półrocznych rat (ich wysokość ustalono na 3-8 proc. spłacanego długu) miałaby trafić do obligatariuszy w ostatnim dniu roboczym drugiego pełnego kwartału kalendarzowego przypadającego po dacie uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzenia układu. Obligatariuszom proponuje się także konwersję na akcje nowej emisji, lecz nie całości pozostałego zadłużenia, a tylko 3 proc. należności głównej. GetBack wypuściłby więc od 1,26 do 1,54 mld nowych akcji serii F (obecnie kapitał spółki dzieli się na 100 mln akcji). Proponowana cena emisyjna to 0,05 zł, tyle też wynosi nominał walorów GetBacku.

Pozostałe 46,5 proc. należności głównej, które nie zostałoby spłacone oraz skonwertowane na akcje, uległoby umorzeniu. Podobnie jak odsetki i inne należności uboczne.

Formalnie złożone propozycje układowe wyszły od kuratora obligatariuszy, aczkolwiek ich faktycznym współautorem mogła być rada wierzycieli, w której czterech na pięciu członków stanowią właśnie obligatariusze. Jeszcze kilka dni temu rada wierzycieli podczas ostatniego spotkania nie głosowała nad przyjęciem propozycji układowych, ponieważ – w jej opinii – nie posiadała wówczas wystarczających informacji ze spółki. Tak czy inaczej, rada krytycznie odnosiła się do odświeżonych propozycji układowych ze strony spółki – spłata 27 proc. nominału w osiem lat i konwersja na akcje wszystkich pozostałych należności (dotyczy niezabezpieczonych obligatariuszy).

Z informacji przekazanych nam przez Kamila Hajduka, kuratora obligatariuszy, wynika, że złożone propozycje były konsultowane z radą wierzycieli. Jak się od niego dowiedzieliśmy, istnieją też inne kontropozycje do propozycji GetBacku, które "nie były akceptowalne". Sama rada bezpośrednio swoich propozycji jednak jeszcze nie zgłosiła.

W poniedziałek jeden z członków rady wierzycieli złożył do sądu wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec GetBacku. Wprawdzie przedstawiciele wierzycieli wciąż nie byli przekonani o konieczności umorzenia przyspieszonego postępowania układowego (decyzję podejmą w środę), ale złożenie sanacyjnego wniosku jeszcze w poniedziałek zabezpiecza możliwość ewentualnego odwrócenia transakcji zakupu spółki EGB Investments przez GetBack. Transakcję tę zawarto bowiem 7 sierpnia 2017 r., a sanacja pozwala odwrócić operacje z ostatnich 12 miesięcy.

Termin głosowania nad układem, o ile przyspieszone postępowania układowe nie zostanie umorzone, wyznaczono na 28 sierpnia. Rada wierzycieli prawdopodobnie będzie chciała przesunięcia tergo terminu o dodatkowe 30 dni.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

 • GetBack dostał pozew od Trigon TFI

  18 marca 2019
  Towarzystwo chce ustalenia, że umowa ramowa z 9 sierpnia 2017 r. została wyraźnie zawarta, należycie wykonywana w okresie jej obowiązywania oraz skutecznie rozwiązana z winy GetBacku.
  czytaj więcej
 • Prezes Property Lease Fund zatrzymany

  18 marca 2019
  Policja zatrzymała Marcina P., prezesa Property Lease Fund – podał portal Money.pl. Obecnie trwają czynności procesowe, a prokuratura zapowiada ujawnienia szczegółów we wtorek.
  czytaj więcej
 • Wniosek o sanację GetBacku zostanie złożony dziś

  06 sierpnia 2018
  Wprawdzie rada wierzycieli nie zdecydowała jeszcze o zamianie przyspieszonego postępowania układowego na sanację, ale z ostrożności jeden z członków rady wierzycieli ma złożyć w poniedziałek wniosek do sądu o otwarcie postępowania sanacyjnego.
  czytaj więcej
 • GetBack chce sanacji zamiast układu

  02 sierpnia 2018
  Spółka wystąpiła do Rady Wierzycieli o wyrażenie zgody na umorzenie przyspieszonego postępowania układowego, co jest warunkiem do umorzenia go także przez sąd.
  czytaj więcej

Emisje