niedziela, 26 stycznia 2020

Newsroom

Obligatariusze Marki przyjęli zmianę układu

msd | 26 sierpnia 2019
Wierzyciele firmy pożyczkowej zgodzili się na zmianę treści układu polegającą na wydłużeniu okresu spłaty obligacji z 2025 r. do 2029 r. Spółka potrzebuje jeszcze zgody sądu.

Układ Marki ma charakter częściowy i obejmuje on wyłącznie wierzytelności wynikające z 10 serii obligacji o łącznej wartości nominalnej 18,7 mln zł. Do tej pory spółka spłaciła wobec obligatariuszy dwie raty, przypadające w marcu i czerwcu tego roku. Już wtedy Marka informowała jednak, że chciałaby wydłużenia harmonogramu płatności układowych. 

Nowy harmonogram płatności zakłada wydłużenie realizacji układu z sześciu do 10 lat, co oznacza, że ostatnie pieniądze obligatariusze Marki mieliby otrzymać nie w 2025 r., a dopiero w 2029 r.

Bez zmian zostałby natomiast docelowy poziom zaspokojenia. Marka wciąż miałaby zwrócić obligatariuszom 100 proc. nominału plus odsetki.

Decyzja podjęta na zgromadzeniu wierzycieli o przyjęciu nowego harmonogramu spłaty zapadała niejednomyślnie. Układ w nowej treści zatwierdzić musi jeszcze sąd. Posiedzenie w tej sprawie odbędzie się 5 września.

Po sześciu miesiącach tego roku Marka miała 3,8 mln zł straty netto. Kapitały własne spółki był zaś prawie 26 mln zł na minusie.

Dwie z 10 serii obligacji objętych układem firma pożyczkowa uplasowała w ramach bezprospektowych ofert publicznych. Spłata tych papierów miałaby się zakończyć w latach 2020-2021.

Więcej wiadomości o Marka S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje