sobota, 15 sierpnia 2020

Newsroom

Operacje księgowe powiększą wynik EBITDA Orlenu o 5,7 mld zł

msd | 28 lipca 2020
Półroczne sprawozdanie paliwowego koncernu będzie zawierać odwrócenie odpisów aktualizujących wartość zapasów oraz ujęcie zysku z tytułu okazyjnego nabycia akcji Energi.

PKN Orlen szacuje, że odwrócenie odpisów na skutek wzrostu cen ropy oraz cen sprzedaży produktów w II kwartale pozwoli wykazać 2,1 mld zł pozytywnego wpływu na skonsolidowany wynik EBITDA za I półrocze i sam II kwartał. Dodatkowo sprawozdanie zawierać będzie też ujęcie zysku z tytułu okazyjnego nabycia akcji Energi, co poprawi wynik EBITDA o kolejne 3,69 mld zł.

Po dokonaniu 133 mln zł odpisów aktywów trwałych, łączny pozytywny wpływ zapowiadanych zdarzeń oszacowano na 5,66 mld zł w przypadku wyniku EBITDA. Natomiast dla EBITDA liczonej metodą LIFO (wycena zapasów wg „ostatnie przyszło – pierwsze wyszło”) będzie to 4,76 mld zł, wynika z komunikatu spółki.

Sprawozdanie finansowe płockiego koncernu zostanie opublikowane w najbliższy czwartek.

Na Catalyst znajduje się pięć serii obligacji Orlenu o łącznej wartości 1 mld zł, z czego jedna wygasa w 2021 r., a cztery pozostałe w 2022 r. Rentowności najkrótszych papierów wynoszą 0,57 proc., zaś czterech dłuższych serii 0,97-1,21 proc.

Więcej wiadomości o PKN Orlen S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje