wtorek, 24 kwietnia 2018

Newsroom

Otwarto postępowanie restrukturyzacyjne Marki

msd | 18 stycznia 2017
Białostocki sąd rejonowy wydał w środę postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego wobec firmy pożyczkowej.

O złożeniu wniosku – z dwutygodniowym opóźnieniem – Marka poinformowała w ubiegły czwartek. Chęć wejścia na drogę postępowania restrukturyzacyjnego spółka tłumaczyła brakiem możliwości obsługi otrzymanego w przeszłości finansowania zewnętrznego oraz ryzykiem niewypłacalności. Tego samego dnia Marka poinformowała o braku niewypłaceniu odsetek od obligacji serii E i N.

Na liście wierzycieli spółki prawdopodobnie znajdą się przede wszystkim obligatariusze i osoby oraz podmioty powiązane, które udzieliły jej pożyczek. Wśród wielu emisji obligacji spółka przeprowadziła także dwie oferty publiczne. W lutym i maju 2015 r. pozyskała odpowiednio 2 oraz 1,09 mln zł z publicznych emisji obligacji serii H1 i H2. Papiery, mimo zapewnień spółki, nie trafiły do obrotu na Catalyst.

Obligacje Marki znaleźć można nie tylko w portfelach inwestorów detalicznych, ale i w funduszach inwestycyjnych, łącznie z papierami, które plasowano w ofercie publicznej. I tak w funduszach zarządzanych przez AgioFunds TFI w połowie ubiegło roku można było znaleźć przynajmniej 9,3 mln zł w obligacjach Marki, w tym 0,3 mln zł w serii H1.

O trudnej sytuacji Marki pisaliśmy na łamach Obligacje.pl wielokrotnie, po raz ostatni w listopadzie. Sytuacja spółki była napięta od dłuższego czasu, natomiast ostatnio firma narzekała też na osłabienie biznesu pożyczkowego przez program Rodzina 500+.

Więcej wiadomości o Marka S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje