sobota, 24 lutego 2024

Newsroom

P.A. Nova wyznaczyła termin częściowej spłaty obligacji

msd | 27 kwietnia 2023
18 maja budowlano-deweloperska spółka przedterminowo wykupi jedną trzecią kapitału z papierów dłużnych NVA0624.

Wcześniejsza spłata warta będzie 9,9 mln zł i obejmie 33 proc. kapitału z obligacji NVA0624 na 30 mln zł. Zgodnie z warunkami emisji, przedterminowy wykup zostanie zrealizowany z powodu sprzedania przez P.A. Novą obiektu handlowo-usługowego w Płocku.

Według ostatnich zapowiedzi zarządu spółki, niewykluczone, że ze względu na wysokie koszty odsetkowe w przyszłości dojdzie do kolejnego przedterminowego wykupu części pozostałego kapitału z obligacji. 

Za wygasające w czerwcu 2024 r. papiery P.A. Nova płaci WIBOR 3M plus 4,5 pkt proc. marży. W najlepszych oferta kupna/sprzedaży są one kwotowane na 98,3/100,2 proc. nominału.

Więcej wiadomości o P.A. Nova S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst