czwartek, 20 stycznia 2022

Newsroom

Październikowa emisja obligacji Dino trafiła na GPW

msd | 04 stycznia 2022
Czteroletnie papiery zabezpieczone poręczeniami spółek zależnych Dino oprocentowane są na WIBOR 3M plus 1,2 pkt proc. marży.

Z punktu widzenia sieci marketów warte 200 mln zł obligacje DNP1025 są zauważalnie bardziej atrakcyjne. W stosunku do trzech poprzednich emisji (w tym jednej już spłaconej) spółka zdołała bowiem wydłużyć okres spłaty z trzech do czterech lat przy równoczesnym obniżeniu marży z 1,3 do 1,2 pkt proc. 

Papiery nadal jednak zabezpieczone są poręczeniami spółek zależnych, a warunki emisji dają Dino prawo do przedterminowego wykupu (październik 2023 r. oraz październik 2024 r.). Ponadto sieć marketów zobowiązana jest utrzymać wskaźnik dług netto/EBITDA poniżej 3,0x. W przeciwnym razie marża wzrośnie o 1 pkt proc., a obligatariusze będą mieli prawo żądać wcześniejszego wykupu.

Na rynku pierwotnym, po około 46-proc. redukcji, warte 200 mln zł papiery trafiły do 42 podmiotów.

We wtorek do godz. 11.15 nie handlowano debiutującymi obligacjami DNP1025, a także nie wystawiono dla nich żadnych ofert kupna lub sprzedaży. A sądząc po starszych seriach długu Dino, prawdopodobnie i w tym przypadku nie należy spodziewać się, by nowe papiery cieszyły się jakąkolwiek płynnością.

Więcej wiadomości o Dino Polska S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst