niedziela, 29 marca 2020

Newsroom

PBG po raz kolejny przesunęło termin spłaty obligacji

mld | 20 grudnia 2019
Budowlana spółka w porozumieniu z wierzycielami przesunęła terminy wykupu sześciu serii obligacji, z 20 i 31 grudnia do 31 stycznia 2020 r.

Decyzją zgromadzeń obligatariuszy wartych około 100 mln zł sześciu serii papierów dłużnych doszło do – kolejnej już – prolongaty wykupów.

Wobec nowych okoliczności, trudno jednak ocenić, na ile przesunięcie terminów spłaty ma dla spółki znaczenie. W miniony czwartek, czyli właśnie w dniu zgromadzeń obligatariuszy, PBG poinformowało o złożeniu do sądu wniosków o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz uchylenie układu, który spółka jest zobowiązana realizować od 2016 r. 

Obligacje PBG były emitowane dla wierzycieli układowych spółki. Aktualna wartość tych papierów to ponad 300 mln zł. 

PBG zapowiada, że w toku postępowania sanacyjnego zamierza spłacić wierzycieli pieniędzmi pochodzącymi ze sprzedaży majątku.

Na Catalyst pozostają tylko dwie serie układowego długu PBG, a do transakcji nim i tak nie dochodzi. Pół roku temu GPW odmówiła spółce wprowadzenia kolejnych obligacji do obrotu.

Więcej wiadomości o PBG S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje