niedziela, 18 marca 2018

Newsroom

PCC Rokita pożyczy 87,35 mln zł

msd | 08 stycznia 2018
Tym razem spółka wybrała dwa kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego, które będą spłacane w miesięcznych ratach do 2032 r.

Zaciągnięte w BGK kredyty zabezpieczone są hipoteką do 131,03 mln zł, wekslami, zastawem na środkach trwałych do 174,7 mln zł, cesjami wierzytelności z umów ubezpieczenia nieruchomości i środków trwałych, a także upoważnieniami do rachunków bankowych spółki w BGK oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.

Pozyskane środki mają trafić na refinansowanie i finansowanie nakładów inwestycyjnych.

Poprzedni kredyt w BGK, zaciągnięty przez spółkę zależną Rokity, został przedterminowo spłacony w sierpniu 2017 r. Spłacono wówczas wykorzystane 2,9 mln zł z dostępnego limitu na poziomie 77,5 mln zł.

Na 484,5 mln zł zobowiązań finansowych grupy PCC Rokita na koniec III kwartału kredyty bankowe stanowiły 192,4 mln zł (plus 75,3 mln zł pożyczek). Zadłużenie z tytułu obligacji prezentowało się podobnie (199,9 mln zł). Pełne wykorzystanie umów z BGK mogłoby przesunąć ciężar finansowania w stronę kredytów i pożyczek. Niemniej, spółka wciąż ma możliwość plasowania obligacji w trybie oferty publicznej.

W obrocie na Catalyst znajduje się 10 serii obligacji Rokity z terminami spłaty do listopada 2023 r. Najdłuższe serie wyceniane są w okolicach 4,9-5 proc. rentowności brutto. 

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

 • Podsumowanie tygodnia: Coraz niższe wyceny WIBOR

  16 marca 2018
  Kontrakt na stopę procentową w okresie sześciu lat wycenia WIBOR w tym okresie na 2,52 proc. – o ponad 30 punktów mniej niż na początku lutego. Rynek ulega retoryce Rady Polityki Pieniężnej.
  czytaj więcej
 • Zapisy na obligacje PCC Rokita od 15 marca

  09 marca 2018
  Z publicznej oferty chemiczna spółka chce zebrać 25 mln zł proponując inwestorom stałe 5 proc. rocznie na sześć lat z opcją przedterminowego wykupu.
  czytaj więcej
 • PCC Rokita z niższymi zyskami

  09 marca 2018
  Chemiczna spółka, nie bez racji, przekonuje, że operacyjnie radzi sobie coraz lepiej, a gorsze wyniki są tylko efektem nadzwyczajnych przychodów z 2016 r. Niemniej, przy jednocześnie wyższym zadłużeniu oznacza to gorszą pozycję wyjściową do ewentualnej wypłaty dywidendy. Na szczęście nie na tyle, by obligatariusze mieli czuć większy niepokój.
  czytaj więcej
 • PCC Rokita zapowiada kolejną ofertę obligacji

  05 marca 2018
  W publicznej emisji spółka zaproponuje stałe 5 proc. odsetek w skali roku za sześcioletnie niezabezpieczone papiery dłużne serii EE.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje