środa, 19 września 2018

Newsroom

PCC Rokita pożyczy 87,35 mln zł

msd | 08 stycznia 2018
Tym razem spółka wybrała dwa kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego, które będą spłacane w miesięcznych ratach do 2032 r.

Zaciągnięte w BGK kredyty zabezpieczone są hipoteką do 131,03 mln zł, wekslami, zastawem na środkach trwałych do 174,7 mln zł, cesjami wierzytelności z umów ubezpieczenia nieruchomości i środków trwałych, a także upoważnieniami do rachunków bankowych spółki w BGK oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.

Pozyskane środki mają trafić na refinansowanie i finansowanie nakładów inwestycyjnych.

Poprzedni kredyt w BGK, zaciągnięty przez spółkę zależną Rokity, został przedterminowo spłacony w sierpniu 2017 r. Spłacono wówczas wykorzystane 2,9 mln zł z dostępnego limitu na poziomie 77,5 mln zł.

Na 484,5 mln zł zobowiązań finansowych grupy PCC Rokita na koniec III kwartału kredyty bankowe stanowiły 192,4 mln zł (plus 75,3 mln zł pożyczek). Zadłużenie z tytułu obligacji prezentowało się podobnie (199,9 mln zł). Pełne wykorzystanie umów z BGK mogłoby przesunąć ciężar finansowania w stronę kredytów i pożyczek. Niemniej, spółka wciąż ma możliwość plasowania obligacji w trybie oferty publicznej.

W obrocie na Catalyst znajduje się 10 serii obligacji Rokity z terminami spłaty do listopada 2023 r. Najdłuższe serie wyceniane są w okolicach 4,9-5 proc. rentowności brutto. 

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

 • PCC Rokita o wiele bardziej zadłużony

  24 sierpnia 2018
  Po wypłacie w II kwartale rekordowej dywidendy zadłużenie finansowe netto chemicznej grupy także wzrosło do rekordowego poziomu. Wyniosło 635,6 mln zł i względem wyniku EBITDA było najwyżej od prawie trzech lat.
  czytaj więcej
 • KNF zatwierdziła prospekt PCC Rokita

  25 czerwca 2018
  Chemiczna spółka dostała zielone światło od Komisji Nadzoru Finansowego na publiczne emisje obligacji w ramach programu o wartości 300 mln zł.
  czytaj więcej
 • Wysokie zyski grupy PCC Rokita

  17 maja 2018
  W I kwartale chemiczna grupa zwiększyła zysk netto o 89,7 proc. do 70,7 mln zł. Działalność operacyjna i inwestycyjna pochłonęły jednak łącznie 69,7 mln zł gotówki, stąd jej saldo spadło do 31,5 mln zł na koniec marca. Tymczasem 8 maja PCC Rokita wypłacił 165 mln zł dywidendy.
  czytaj więcej
 • Kwietniowa emisja obligacji PCC Rokita trafiła na Catalyst

  10 maja 2018
  Chemiczna spółka wprowadziła do giełdowego obrotu ostatnią ofertę publiczną, którą uplasowano przy dobrze znanym z wcześniejszych emisji 5-proc. kuponie, ale przy dłuższym okresie spłaty.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje