niedziela, 16 grudnia 2018

Newsroom

PCC Rokita pożyczy 87,35 mln zł

msd | 08 stycznia 2018
Tym razem spółka wybrała dwa kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego, które będą spłacane w miesięcznych ratach do 2032 r.

Zaciągnięte w BGK kredyty zabezpieczone są hipoteką do 131,03 mln zł, wekslami, zastawem na środkach trwałych do 174,7 mln zł, cesjami wierzytelności z umów ubezpieczenia nieruchomości i środków trwałych, a także upoważnieniami do rachunków bankowych spółki w BGK oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.

Pozyskane środki mają trafić na refinansowanie i finansowanie nakładów inwestycyjnych.

Poprzedni kredyt w BGK, zaciągnięty przez spółkę zależną Rokity, został przedterminowo spłacony w sierpniu 2017 r. Spłacono wówczas wykorzystane 2,9 mln zł z dostępnego limitu na poziomie 77,5 mln zł.

Na 484,5 mln zł zobowiązań finansowych grupy PCC Rokita na koniec III kwartału kredyty bankowe stanowiły 192,4 mln zł (plus 75,3 mln zł pożyczek). Zadłużenie z tytułu obligacji prezentowało się podobnie (199,9 mln zł). Pełne wykorzystanie umów z BGK mogłoby przesunąć ciężar finansowania w stronę kredytów i pożyczek. Niemniej, spółka wciąż ma możliwość plasowania obligacji w trybie oferty publicznej.

W obrocie na Catalyst znajduje się 10 serii obligacji Rokity z terminami spłaty do listopada 2023 r. Najdłuższe serie wyceniane są w okolicach 4,9-5 proc. rentowności brutto. 

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje