sobota, 09 grudnia 2023

Newsroom

PCDM: "Decyzja KNF dotknięta jest rażącymi wadliwościami"

msd | 28 marca 2023
Zdaniem zarządu Prosper Capital DM, decyzja KNF o nałożeniu kary jest „całkowicie nieuprawniona i wadliwa”. Władze brokera liczą na jej zakwestionowanie.

W ocenie zarządu PCDM cofnięcie licencji na oferowanie instrumentów finansowych i 1,2 mln zł kary pieniężnej są nieadekwatne do stwierdzonych przez KNF naruszeń prawa. 

„Sposób oraz okoliczności wydania decyzji administracyjnej są sporym zaskoczeniem dla PCDM, zwłaszcza że dotychczasowy przebieg prowadzonego postępowania nie wskazywał na możliwość wydania rozstrzygnięcia o takiej treści, w tak krótkim czasie. Biorąc pod uwagę treść innych rozstrzygnięć w podobnych tego typu sprawach, sposób procedowania Komisji Nadzoru Finansowego uważamy za zupełnie niespójny z dotychczasową jej praktyką, a przede wszystkim rażąco nieprawidłowy i nieadekwatny do przypisywanych domowi maklerskiemu naruszeń prawa” – napisano w oświadczeniu Prosper Capital Domu Maklerskiego.

Dalej broker tłumaczy, że ustalone przez KNF naruszenia – zgodnie z oczekiwaniami nadzorcy – zostały już usunięte. 

„W tej sytuacji trudno zrozumieć okoliczności wydania decyzji, w tym zwłaszcza przydanie rygoru natychmiastowej wykonalności części z rozstrzygnięć objętych decyzją” – wskazano także.

Dom maklerski przypomina także, że decyzja KNF nie jest ostateczna, co daje mu między innymi możliwość wnioskowania o ponowne rozpatrzenie sprawy.

„PCDM fundamentalnie nie zgadza się z treścią wydanej decyzji administracyjnej. Nic nie uzasadniało w naszej ocenie takiego rozstrzygnięcia, o takiej treści i w takim czasie. Nie zgadzamy się z treścią uzasadnienia decyzji, która w naszej ocenie, popartej konsultacjami z naszymi doradcami prawnymi, dotknięta jest rażącymi wadliwościami, w tym zwłaszcza naruszeniami przepisów procedury” – głosi stanowisko brokera.

Według zapowiedzi, PCDM „zamierza skorzystać ze wszelkich przysługujących mu środków prawnych”. Ponadto, miał też podjąć kroki w celu zabezpieczenia ciągłości działania, szczególnie w liniach biznesowych niezwiązanych z oferowaniem instrumentów finansowych.

„Działamy w pełnym przekonaniu co do zasadności naszego stanowiska oraz wierząc w szanse na zakwestionowanie całkowicie nieuprawnionej i wadliwej decyzji Komisji Nadzoru Finansowego” – podsumowano w oświadczeniu podpisanym przez zarząd PCDM.

Według KNF, Prosper Capital DM miał między innymi kierować do klientów nierzetelne informacje oraz oferować obligacje nieodpowiednim inwestorom.

Do tej pory Prosper Capital DM był szczególnie aktywny na rynku obligacji podwyższonego ryzyka adresowanych do drobnych inwestorów. Od początku roku przeprowadził co najmniej pięć emisji. W ubiegłym roku miał ich na koncie około 25.

Więcej wiadomości kategorii Prawo