czwartek, 21 lutego 2019

Newsroom

Pekabex wyemitował obligacje na 20 mln zł

msd | 26 czerwca 2018
Poznański wytwórca konstrukcji prefabrykowanych uplasował czteroletnie niezabezpieczone papiery dłużne, za które zapłaci WIBOR 6M plus 2,5 pkt proc. marży.

Subskrypcją objęte były obligacje o wartości 20 mln zł, wynika z komunikatu spółki. Wcześniej jednak Pekabex informował, że pierwsza oferta w ramach programu emisji na 80 mln zł może mieć wartość do 40 mln zł.

W opinii zarządu dojście emisji obligacji o przedstawionych parametrach do skutku, w obecnej, bardzo trudnej sytuacji na rynku obligacji, jest dowodem na zaufanie inwestorów w długoterminową stabilność i silną pozycję finansową Pekabeksu – poinformowała spółka.

Warte 20 mln zł obligacje objęło 14 inwestorów, licząc oddzielnie poszczególne subfundusze.

Obligacje Pekabeksu trafią do obrotu na Catalyst. Na razie na GPW notowane są tylko akcje spółki, gdzie zadebiutowały w 2015 r.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje