sobota, 25 maja 2019

Newsroom

Pekabex z programem emisji obligacji

msd | 06 czerwca 2018
Poznański wytwórca konstrukcji prefabrykowanych zawarł z Bankiem Pekao umowę programową o wartości 80 mln zł. Pierwszą emisję przewidziano na czerwiec.

Obligacje Pekabeksu plasowane będą w trybie oferty niepublicznej. Będzie to niezabezpieczony dług ze zmiennym kuponem i terminem spłaty do pięciu lat. Obligacje te mogą trafić do obrotu na GPW.

Cały program opiewa na 80 mln zł, w tym wartość pierwszej oferty może sięgnąć do 40 mln zł. Spółka planuje ją przeprowadzić jeszcze w czerwcu.

Celem ustanowienia programu jest zdywersyfikowanie źródeł finansowania dłużnego, wydłużenie terminów zapadalności długu i skorzystanie z obecnie relatywnie niskiego kosztu pozyskania finansowania – informowała spółka w maju.

Pekabex zadebiutował na GPW w 2015 r., gdzie aktualnie spółka wyceniana jest na 1,08x wartości księgowej.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje