wtorek, 19 marca 2019

Newsroom

Pekao Bank Hipoteczny planuje publiczną emisję na 350 mln zł

ems | 25 lipca 2018
Listy zastawne zostaną zabezpieczone wierzytelnościami z tytułu kredytów udzielonych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego o wartości 440,5 mln zł.

Emisja będzie miała charakter oferty publicznej, co w tym wypadku oznacza, że zostanie skierowana do inwestorów kwalifikowanych, a minimalny zapis nie będzie zapewne niższy niż przynajmniej 500 tys. zł. Taka formuła emisji pozwoli na składanie zapisów otwartym funduszom emerytalnym, które w przypadku emitentów nie notowanych, mogą brać udział tylko w prywatnych emisjach papierów dłużnych.

Emisja ma zostać przeprowadzona w III kwartale, warunki emisji dopiero zostaną ustalone.

Na Catalyst notowanych jest trzynaście serii listów zastawnych Pekao Banku Hipotecznego, w tym trzy serie nominowane w EUR.

Więcej wiadomości o Pekao Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje