piątek, 29 maja 2020

Newsroom

Pekao Bank Hipoteczny wypuścił krótkoterminowe obligacje

msd | 19 września 2019
Bank z grupy Pekao uplasował dwie serie papierów dłużnych o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł, wynika z rejestru Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Pierwsza seria to sześciomiesięczne zerokuponowe papiery o nominale 150 mln zł. Wyemitowano je po cenie 98,93 proc. nominału. Druga emisja to zaś 12-miesięczny dług, także na 150 mln zł, ale o oprocentowaniu zmiennym.

Obie emisje zostały zarejestrowane w KDPW przez agenta emisji, Bank Pekao, co znaczy, że najpewniej nie trafią one do giełdowego obrotu.

Na Catalyst Pekao Bank Hipoteczny znany jest natomiast z listów zastawnych. Aktualnie w obrocie znajduje się 12 serii wyemitowanych przez niego tego typu papierów, w tym trzy w euro. Do handlu nimi jednak nie dochodzi.

Więcej wiadomości o Pekao Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje