poniedziałek, 23 maja 2022

Newsroom

PGE wspólnie z Eneą wyciągają rękę po świeży kapitał

msd | 19 stycznia 2022
Kontrolowane przez skarb państwa energetyczne koncerny zaskoczyły zapowiedziami emisji nowych akcji z zamiarem pozyskania środków na finansowanie projektów inwestycyjnych.

W ramach emisji prywatnej PGE zamierza uplasować do 374 mln akcji serii E po cenie nie niższej niż 8,55 zł za sztukę, co dałoby łącznie około 3,2 mld zł wpływów brutto. By w ogóle stało się to możliwe, najpierw konieczne będzie obniżenie wartości nominalnej akcji z 10,25 do 8,55 zł za sztukę (na zamknięciu wtorkowej sesji akcje PGE wyceniano na 8,13 zł).  

Wpływy z kierowanej do wybranych inwestorów emisji akcji PGE zamierza przeznaczyć na inwestycje w trzech obszarach, wśród których wymienia: rozwój OZE, dekarbonizację poprzez rozwój źródeł niskoemisyjnych, a także rozwój segmentu dystrybucji.

„Zarząd pragnie podkreślić, że inwestycje te wpisują się w długofalową strategię rozwoju spółki, a pozyskanie kapitału w formie emisji akcji serii E stanowi najbardziej optymalną formę pozyskania środków finansowych na ich realizację” – podano w komunikacie PGE.

W ślady PGE zamierza iść też Enea, która zapowiedziała zamiar wyemitowania do 88,3 mln nowych akcji serii D. Przy ich cenie z zamknięcia wtorkowej sesji (8,52 zł), szacunkowa wartość dokapitalizowania sięgnąć mogłaby około 750 mln zł. Także i w tym przypadku chęć dokapitalizowania wyjaśniono planami inwestycyjnymi.

„Celem emisji akcji serii D jest pozyskanie środków na finansowanie projektów inwestycyjnych w obszarze dystrybucji grupy kapitałowej Enea (m.in. rozbudowa i modernizacja sieci wysokiego i średniego napięcia, instalacja liczników zdalnego odczytu oraz przyłączanie do sieci nowych odbiorców), realizowanych przez Enea Operator sp. z o.o., z wyłączeniem możliwości finansowania aktywów węglowych. Realizacja wskazanych projektów wpisuje się w założenia strategii grupy kapitałowej Enea oraz ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ciągłych i niezawodnych dostaw energii elektrycznej na obszarze działania Enea Operator sp. z o.o.” – wyjaśniono.

Zarówno PGE, jak i Enea, znajdują się w przededniu wydzielenia aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). W tym względzie terminy dokapitalizowania obu spółek rodzą więcej pytań, niż odpowiedzi. Podobnie jak to, kto weźmie udział w nowych emisjach. Najbardziej oczywistym kandydatem jest skarb państwa lub inne kontrolowane przez niego podmioty. 

Skarb państwa poosiada 57,39 proc. akcji PGE oraz 51,5 proc. akcji Enei. 

W środę o godz. 9.30 akcje PGE i Enei tanieją po około 9 proc., kolejno do 7,4 zł i 7,75 zł za sztukę.

Na Catalyst znajdują się dwie serie obligacji PGE o łącznej wartości 1,4 mld zł, a także jedna seria długu Enei na 2 mld zł. Żadnymi z tych papierów nie handlowano od co najmniej kilku dni. 

Więcej wiadomości o Enea S.A., PGE S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst