poniedziałek, 23 maja 2022

Newsroom

Pierwsze bankowe papiery wartościowe na Catalyst

msd | 06 maja 2022
Do giełdowego obrotu trafiły uplasowane w grudniu dwuletnie zrównoważone bankowe papiery wartościowe Santander Banku Polska o wartości 750 mln zł.
Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Santander Bank Polska S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst