poniedziałek, 06 lipca 2020

Newsroom

Pierwsze pieniądze dla obligatariuszy GetBacku najwcześniej za dwa lata

msd | 03 października 2019
Do uprawomocnienia układu windykatora z wierzycielami dojdzie najwcześniej w lutym przyszłego roku, a w bardziej prawdopodobnym scenariuszu będzie to dopiero kwiecień. Pierwszy symboliczny przelew właściciele niezabezpieczonych obligacji GetBacku mogą zobaczyć dopiero pod koniec 2021 r.

Trwające od maja 2018 r. postępowanie restrukturyzacyjne GetBacku wydaje się nie mieć końca. Choć w styczniu tego roku wierzyciele przyjęli układ, a w czerwcu zatwierdził go sąd, to na jakiekolwiek wypłaty dla niezabezpieczonych obligatariuszy nie ma najmniejszych szans jeszcze przez długi czas. Najpierw potrzebne jest bowiem uprawomocnienia się układu. To zaś trwa coraz dłużej. I jeszcze potrwa.

Orzeczenie sądu o zatwierdzeniu układu zostało zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na początku lipca. Jak się dowiedzieliśmy we wrocławskim sądzie, przed którym toczy się postępowanie restrukturyzacyjne GetBacku, dotychczas fizycznie wpłynęły cztery zażalenia na postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu. Formalnie jednak wciąż istnieje jeszcze możliwość zaskarżenia decyzji sądu. Cześć złożonych zażaleń oczekuje natomiast na uzupełnienie braków formalnych. Innymi słowy, kolejne miesiące upłyną na czekaniu.

- Teoretycznie zatwierdzenie układu mogłoby się uprawomocnić w lutym 2020 r., jeśli w grudniu 2019 r. akta wyszłyby do Sądu Okręgowego, co może się przesunąć w razie przedłużenia czynności międzyinstancyjnych, ponieważ jeszcze jeden wierzyciel nie ma skutecznie doręczonego odpisu postanowienia z uzasadnieniem. Bardziej prawdopodobny jest więc kwiecień 2020 r. i to pod oczywistym warunkiem, że zażalenia zostaną oddalone – powiedziała Obligacje.pl Sylwia Jastrzemska, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Zatwierdzony w czerwcu układ zakłada, że do niezabezpieczonych obligatariuszy GetBacku wróci 25 proc. nominału w ciągu ośmiu lat (teoretycznie siedmiu, bo dwie pierwsze raty zapisane w układzie mają zerową wartość).

W optymistycznym wariancie, zakładającym uprawomocnienie się układu w lutym 2020 r., obligatariusze otrzymaliby pierwszy przelew w okolicach września 2021 r. Byłoby to 5 zł z każdego zainwestowanego tysiąca.

Łączna wartość niezabezpieczonych obligacji GetBacku, które objęto postępowanie restrukturyzacyjnym, to około 2,3 mld zł.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje