środa, 12 maja 2021

Newsroom

Pierwszy akt oskarżenia ws. afery GetBacku wrócił do prokuratury

msd | 18 lutego 2021
Sąd uwzględnił wnioski obrońców oskarżonych i zwrócił do prokuratury akt oskarżenia przeciwko 16 osobom. Prokuratura zapowiada jednak zaskarżenie tej decyzji, którą określa mianem „błędnej”.

Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do wniosków obrońców oskarżonych o zwrot do Prokuratury Regionalnej w Warszawie październikowego aktu oskarżenia wobec 16 osób, w tym Konrada K., byłego prezesa GetBacku, a także byłych członków zarządu Idea Banku. W opinii sądu, prokuratura miała naruszyć prawa oskarżonych lub ich obrońców do końcowego zaznajomienia się z materiałami śledztwa, nie przesłuchała wszystkich pokrzywdzonych, a także przedstawiła niepełne opinie biegłych.

Tymczasem Prokuratura Regionalna w Warszawie broni się, że prokurator udostępnił na wniosek podejrzanych i ich obrońców materiały postępowania przygotowawczego. 

„Wnioskujące o zapoznanie z aktami osoby miały możliwość ich przejrzenia w czasie odpowiednim do wagi i zawiłości sprawy. Z czynności zaznajomienia się z aktami sporządzone zostały protokoły. W żadnym z tych protokołów nie zgłoszono jakiekolwiek zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia tej czynności. Wydanie podejrzanym materiałów w wersji elektronicznej zostało również odpowiednio udokumentowane. Nieskorzystanie z prawa do końcowego zapoznania się z aktami przez podejrzanych lub ich obrońców nie może obciążać prokuratury” – napisano w komunikacie Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Dalej wyjaśniono, że przesłuchanie wszystkich pokrzywdzonych (ponad 9 tys. osób) nie było konieczne wobec faktu, że sprawcy mieli działać według „powtarzającego się schematu w pełni rozpoznanego i wyjaśnionego przez prokuraturę w postępowaniu przygotowawczym”.

„Sąd bezpodstawnie uznał, że zachodzi konieczność uzyskania opinii uzupełniającej z zakresu informatyki oraz finansów i rachunkowości. Zgodnie z art. 201 kodeksu postępowania karnego ewentualne wątpliwości co pełności lub niejasności opinii można zweryfikować poprzez wezwanie biegłych i dokonanie weryfikacji na Sali sądowej poprzez skierowanie pytań do biegłych” – podano także.

Zdaniem prokuratury, decyzja sądu uniemożliwi szybkie rozpoznanie sprawy, a więc i ewentualnego orzeczenia środków kompensacyjnych w postaci obowiązków naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych.

Decyzja sądu o zwrocie aktu oskarżenia zostanie zaskarżona, wynika z zapowiedzi prokuratury.

Pierwszy akt oskarżenia w sprawie GetBacku objął 16 osób. Wobec ponad 70 kolejnych podejrzanych toczą się śledztwa.

Więcej wiadomości o GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Więcej wiadomości kategorii Prawo

 • Limit publicznych ofert bez prospektu podwoi się do 5 mln euro

  07 maja 2021
  Zmiany, które może wprowadzić przedstawiony w tym tygodniu projekt ustawy o crowdfundingu, obejmą też oferty obligacji – wynika z naszych rozmów z prawnikami. Zwiększony limit ofert bezprospektowych zacząłby obowiązywać jednak dopiero od listopada 2023 r.
  czytaj więcej
 • KNF nałożyła na Noble Funds TFI 10 mln zł kary

  27 kwietnia 2021
  Towarzystwo zachowało licencję, ale za stwierdzone przez nadzorcę naruszenia w sprawie funduszy wierzytelności GetBacku otrzymało dwie kary pieniężne, każdą w maksymalnym wymiarze, po 5 mln zł.
  czytaj więcej
 • Kongres wskaźników stopy referencyjnej

  08 kwietnia 2021
  Być może to najważniejszy temat finansowy najbliższych lat. Likwidacja LIBOR, zmiany w sposobie powstawania EURIBOR i WIBOR – o ich przyszłości będą dyskutować uczestnicy konferencji, której Obligacje.pl są patronem.
  czytaj więcej
 • KNF nałożyła na GetBack 1 mln zł kary

  02 kwietnia 2021
  Wydana po trzech latach od wybuchu afery kolejna już kara dla windykatora dotyczy nienależytego wykonywania obowiązków informacyjnych, w tym nieinformowania o emisjach obligacji z opcją put i wysokim oprocentowaniem, czy opóźnieniach w regulowaniu obligacyjnych zobowiązań.
  czytaj więcej

Emisje