piątek, 19 sierpnia 2022

Newsroom

PKO BP rezygnuje z emisji podporządkowanego długu

msd | 02 sierpnia 2022
Niesprzyjające warunki rynkowe skłoniły bank do odstąpienia od wartej 1,7-2 mld zł emisji. Tym samym nie dojdzie do wcześniejszej spłaty papierów PKO0827, na co reagują one spadkiem notowań.

Zarząd PKO BP zdecydował o przerwaniu prac nad zapowiadaną w kwietniu emisją dziesięcioletnich podporządkowanych obligacji o wartości od 1,7 do 2 mld zł. Jak wyjaśniono, decyzja wynika z niesprzyjającej tego typu emisjom sytuacji rynkowej. Brak nowej emisji oznacza jednak, że bank nie przeprowadzi przewidzianego na koniec sierpnia przedterminowego wykupu pochodzących z 2017 r. podporządkowanych papierów PKO0827 o wartości 1,7 mld zł.

Zapowiedź niewykonania opcji call w odniesieniu do obligacji PKO0827 ściągnęła ich notowania o 0,6 pkt proc. do 98 proc. wartości nominalnej (wynosi ona 100 tys. zł). I to nie koniec presji ze strony podaży, bo w najlepszej ofercie sprzedaży papiery kwotowane są na 97,6 proc. 

Rezygnacja PKO BP z emisji wpisuje się w szerszy trend. W marcu od budowy książki popytu na podporządkowany dług zrezygnował Alior Bank. W maju od podobnej emisji odstąpiło PZU. W międzyczasie ręcznikiem rzucił też Bank Millennium, a wyczekiwana przez rynek oferta Banku Pekao nawet nie została zaanonsowana. Brak nowych emisji przekłada się zaś na niewykonanie opcji wcześniejszej spłaty wobec starszych podporządkowanych papierów, co z kolei wyraźnie ciąży ich notowaniom (konieczność dostosowania wycen do znacznie dłuższych okresów spłaty niż pierwotnie zakładali obligatariusze).

Więcej wiadomości o PKO Bank Polski S.A.

 • PKO BP uchwalił program emisji wart 4 mld EUR

  09 sierpnia 2022
  Nie udało się z emisją podporządkowanych obligacji na krajowym rynku, może łatwiej będzie uplasować papiery na eurorynku, który niejednokrotnie okazywał w przeszłości zrozumienie i wsparcie, na które nie mogli liczyć na krajowym podwórku.
  czytaj więcej
 • BOŚ otwiera program emisji instrumentów dłużnych

  14 czerwca 2022
  Bank Ochrony Środowiska przyjął wart 1 mld zł program emisji, a pierwsza oferta przeprowadzona w jego ramach obejmie papiery do 100 mln zł.
  czytaj więcej
 • Banki komercyjne chcą własnego systemu ochrony

  08 czerwca 2022
  Osiem banków komercyjnych planuje uruchomienie działającego w formie spółki akcyjnej systemu ochrony, który miałby służyć zapewnieniu płynności i wypłacalności jego uczestników. Na początek banki mogą zasilić fundusz wkładem sięgającym prawie 3,2 mld zł.
  czytaj więcej
 • PKO BP ogranicza nadpłynność

  24 maja 2022
  Skonsolidowany zysk netto bankowego lidera przekroczył 1,4 mld zł w I kwartale, ale jego współczynniki kapitałowe znalazły się najniżej od marca 2020 r., a wskaźnik pokrycia płynności zanotował najniższą wartość od 2019 r.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje