sobota, 03 grudnia 2022

Newsroom

PKO BP rezygnuje z emisji podporządkowanego długu

msd | 02 sierpnia 2022
Niesprzyjające warunki rynkowe skłoniły bank do odstąpienia od wartej 1,7-2 mld zł emisji. Tym samym nie dojdzie do wcześniejszej spłaty papierów PKO0827, na co reagują one spadkiem notowań.

Zarząd PKO BP zdecydował o przerwaniu prac nad zapowiadaną w kwietniu emisją dziesięcioletnich podporządkowanych obligacji o wartości od 1,7 do 2 mld zł. Jak wyjaśniono, decyzja wynika z niesprzyjającej tego typu emisjom sytuacji rynkowej. Brak nowej emisji oznacza jednak, że bank nie przeprowadzi przewidzianego na koniec sierpnia przedterminowego wykupu pochodzących z 2017 r. podporządkowanych papierów PKO0827 o wartości 1,7 mld zł.

Zapowiedź niewykonania opcji call w odniesieniu do obligacji PKO0827 ściągnęła ich notowania o 0,6 pkt proc. do 98 proc. wartości nominalnej (wynosi ona 100 tys. zł). I to nie koniec presji ze strony podaży, bo w najlepszej ofercie sprzedaży papiery kwotowane są na 97,6 proc. 

Rezygnacja PKO BP z emisji wpisuje się w szerszy trend. W marcu od budowy książki popytu na podporządkowany dług zrezygnował Alior Bank. W maju od podobnej emisji odstąpiło PZU. W międzyczasie ręcznikiem rzucił też Bank Millennium, a wyczekiwana przez rynek oferta Banku Pekao nawet nie została zaanonsowana. Brak nowych emisji przekłada się zaś na niewykonanie opcji wcześniejszej spłaty wobec starszych podporządkowanych papierów, co z kolei wyraźnie ciąży ich notowaniom (konieczność dostosowania wycen do znacznie dłuższych okresów spłaty niż pierwotnie zakładali obligatariusze).

Więcej wiadomości o PKO Bank Polski S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje